Bokför dröjsmålsränta till kund

Just nu måste man skapa en ny faktura för att få iväg dröjsmålsränta till kunden. Betalningen av denna bokförs sedan manuellt så här:

19XX Debet Summan
8310 Kredit summan