Importera fakturor från Billogram

Från Billogram kan du få ut en SI.fil som du importerar i Bokio genom Ny händelse → Importera från fil. Då får du in bokföringen för dessa fakturor. Fakturorna i sig kan man idag inte importera i sig för att organisera i Bokio, däremot kan man ladda upp det som underlag i bokföringen.