Betalningsvillkor prisplaner

Bokios prisplaner går att teckna som kvartals- eller årsabonnemang. Kvartalsabonnemangen betalas kvartalsvis och årsabonnemangen årsvis. Varje betalning täcker hela perioden under vilken du har tillgång till Bokios tjänster.

Under pågående abonnemangsperiod kan du enbart byta till en dyrare prisplan, inte en billigare. Vid byte till en dyrare prisplan börjar den nya planens pris att gälla för innevarande perioden oavsett när under perioden du byter. Du betalar då för mellanskillnaden mellan befintlig plan och den nya planen för resterande del av abonnemangsperioden.

Du har rätt att närsomhelst avsluta ditt abonnemang. Abonnemanget fortlöper tills abonnemangsperioden är slut och du har fortsatt tillgång till Bokios tjänster under denna tid. Betald abonnemangsperiod återbetalas inte.

  • Priserna för prisplanerna inkluderar inte mervärdesskatt
  • Prisplanerna förnyas automatiskt när abonnemangsperioden (kvartal eller år) har gått ut
  • Du betalar med kort. Du är skyldig att hålla alla betalningsuppgifter korrekta och uppdaterade
  • Rörliga kostnader betalas i efterskott och betalas kvartalsvis. För att se din kommande betalning, gå till Inställningar → Betalning för Bokios tjänster.