Betalningsvillkor prisplaner

Bokios prisplaner går att teckna som kvartals- eller årsprenumeration och gäller per företag i Bokio. Kvartalsprenumerationer debiteras vid förnyelse var tredje månad och årsprenumeration årsvis. Varje betalning täcker hela perioden under vilken du har tillgång till Bokios tjänster.

Det går inte att avsluta en prenumeration i förtid under betalningsperioden. Vid uppgradering från Premium till Premium Plus kommer det resterande beloppet som återstår för din betalningsperiod (per månad) att dras av från ditt pris för Premium Plus (per kvartal). Läs mer i detalj här.

Du kan när som helst säga upp din prenumeration. Prisplanen och din åtkomst fortlöper tills betalningsperioden är slut. Betald prenumeration återbetalas inte.

Observera att uppsägning av Bokio Företagskonto och uppsägning av prenumeration av prisplan är skilda processer. Om du har Bokio Företagskonto och vill säga upp din prenumeration behöver du först avsluta företagskontot. För att vara säker på att din prenumeration avslutas innan den förnyas bör uppsägning ske av dig vid inloggat läge och inte via mejl.

  • Priserna för Bokios prisplaner inkluderar inte mervärdesskatt
  • Prenumerationen på prisplanen förnyas automatiskt när betalningsperioden (kvartal eller år) har löpt ut och om ingen uppsägning gjort
  • Du betalar med kort och är skyldig att hålla alla betalningsuppgifter korrekta och uppdaterade
  • Kostnader som varierar baserat på din användning, exempelvis antal anställda i lön, dras automatiskt varje månad i efterskott.

Information om din prisplan och prenumeration hittar du och hanterar under Inställningar → Betalning av Bokios tjänster vid inloggat läge. Mer information om Bokios prisplaner hittar du här.