Varför kan jag inte se vissa saker i menyn?

Har du alla rättigheter på bolaget så ser menyn ut så här.

Meny med alla rättigheter för användare

Har du inte alla rättigheter i bolaget så kommer du heller inte kunna se alla funktioner i menyn. Användaren i exemplet nedan saknar till exempel rättighet att se och använda fakturering, rapporter och löner.

Meny med några rättigheter

Den användare i bolaget som har tillgång till "Användarinställningar" kan lägga till och justera rättigheter för samtliga användare i bolaget. Kontakta denne om det är så att du saknar åtkomst till en funktion du ska kunna använda.

Observera!

För att kunna bokföra eller se rapporter så räcker det inte att man har rättighet för detta utan man måste även ha rättigheten för att kunna "Läsa bokföring".

Rättigheter användare

Läs mer