Koppla ditt Bokio Företagskonto till ett bokförings-/betalkonto

I steg 5 av aktiveringen av Bokio Företagskonto ska du välja vilket bokförings-/betalkonto som du vill koppla till Bokio Företagskonto. På det bokförings-/betalkonto du väljer kommer all bokföring ske som är kopplad till Bokio Företagskonto. Betalar du en leverantörsfaktura från Bokio med ditt Bokio Företagskonto så kommer detta att bokföras på det bokföringskonto som du valt här.

Klicka på Fortsätt när du är klar.

Observera! I dagsläget går det inte att ändra bokförings-/betalkonto efter att du har sparat.

Varför ska jag koppla till ett bokföringskonto?

Varje bank- och betalkonto du använder i ditt företag, måste bokföras på separata bokföringskonto. Om du har ett företagskonto sen tidigare och till exempel bokfört mot 1930, kommer vi att rekommendera ett annat konto, som exempelvis 1932.

Att använda 1932 istället för 1930 spelar absolut ingen roll för din bokföring, det är ett konto i samma kontoklass som 1930. Det enda som skiljer är slutsiffran. Även om du väljer att stänga ner företagskontot som du tidigare använt, måste du bokföra ditt Bokio Företagskonto på ett nytt bokföringskonto.

 

Läs mer