Vad betyder staplarna på översiktssidan?

Siffrorna som du ser i översikten hämtas från resultatrapporten. Den grå stapeln avser summan av rörelsens intäkter medan den blå stapeln avser det beräknade resultatet.

Ett tips för att få en ökad förståelse för vad staplarna står för är att man går in under resultatrapporten och jämföra sina siffror därifrån med stapeldiagrammet. Under varje stapel står den månad vilken omsättningen och vinsten gäller. Man kan under resultatrapporten välja vilken period man vill titta på genom att klicka på t.ex. Februari 2019 om man vill titta närmre på den månaden.

Läs mer