Vad betyder staplarna på översiktssidan?

Siffrorna som du ser i översikten hämtas från resultatrapporten. Den gröna stapeln avser företagets inkomster, den gula utgifterna och linjen det beräknade resultatet.

Staplarna på sidan Översikt

Ett tips för att få en ökad förståelse för vad staplarna står för är att gå in under resultatrapporten och jämföra siffrorna därifrån med stapeldiagrammet. Under varje stapel står den månad vilken omsättningen och vinsten gäller. Man kan under resultatrapporten välja vilken period man vill titta på genom att klicka på t.ex. Augusti 2020 om man vill titta närmre på den månaden.

resultatrapport Välj månad

Läs mer