Hur bokför jag anläggningstillgångar?

Vissa funktioner kräver en betalplan

Nu finns det en mall som hjälper dig att bokföra anläggningstillgångar, (Inköp Anläggningstillgång 25% moms) När du väljer mallen får du fylla i summa, från vilket land du köpt ifrån och om inköpspriset överstiger ett halvt prisbasbelopp (exklusive moms) kommer du få en ruta som frågar om att bokföra som tillgång.

Om du väljer att fylla i boxen måste du specificera vilken typ av tillgång du köpt, detta påverkar vilket konto (10XX-11XX) som tillgången kommer bokföras på.

(Observera att om totalsumman understiger ett halvt prisbelopp exkl. moms kommer rutan inte upp och kan ej bokföras som en tillgång)

Så använder du funktionen

Använd mallen Inköp Anläggningstillgång 25% moms och fyll i summa samt varifrån tillgången införskaffades. 

När du trycker på Nästa får du se en förhandsgranskning på hur verifikatet kommer se ut och om allt ser okej ut klicka på Bokför.

Skapa en tillgång

När du bokfört verifikatet på ett tillgångskonto måste du fylla i detaljer för tillgången såsom en beskrivning på tillgången, samt hur många år tillgången ska skrivas av på.

För tillfället stödjer vi endast linjär avskrivning, om annan avskrivningsmetod önskas måste du bokföra detta manuellt) Vi har inte heller stöd för att lägga till tillgångar som redan har påbörjats avskrivningar i tidigare räkenskapsår för närvarande.


Du kan hitta alla dina bokförda tillgångar under Bokföring -> Tillgångar

Observera: om du glömt att fylla i alla uppgifter på din tillgång så kommer en varningsruta komma upp som påminner om detta.

Avskrivning 

När ett räkenskapsår har passerat kan du gå in på respektive tillgång och klicka på knappen, registrera avskrivning då kommer systemet hjälpa dig att skriva av tillgången

Om något skulle bli fel kan du ta bort tillgången samt välja om du även vill ta bort bokföringen.

Om du redan har bokfört avskrivningen behöver du kontakta support@bokio.se för att få hjälp med att ta bort den.