Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Statslåneränta

Statslåneräntan (SLR) - vad blir statslåneräntan 2024 och hur påverkar den dina skatter?

Statslåneräntan (SLR) är en ränta som Riksgälden fastställer varje vecka baserat på den genomsnittliga räntan för statsobligationer. Det är den ränta som fastställs den 30 november som påverkar hela nästa inkomstår. För 2024 fastställdes statslåneräntan till 2,26%.

Vad är statslåneräntan?

Inom skattelagstiftningen behövs någon typ av referensränta för att bestämma hur höga skatter ska vara i relation till varandra, det är här statslåneräntan kommer in i bilden. Det är Riksgälden som är ansvariga för att fastställa statslåneräntan.

Vad är statslåneräntan 2024?

Statslåneräntan för 2024 är satt till 2,62 %. Även om statslåneräntan förändras varje vecka är det den ränta som är satt den 30 november under föregående inkomstår som gäller som statslåneränta för många beräkningar under innevarande år. Med andra ord gäller statslåneräntan den 30 november 2023 som underlag för att beräkna andra skatter under hela inkomståret 2024.

Vad var statslåneräntan 2023?

Under inkomståret 2023 var statslåneräntan fastställd till 1,94%.

Så bestäms den årliga statslåneräntan

Statslåneräntan baseras på den genomsnittliga marknadsräntan på statsobligationer. Bara de statsobligationer som har minst fem års återstående löptid kvar och ett emitterat värde som överstiger 20 miljarder kronor tas med i beräkningen. Det är aningen krångligt att beräkna statslåneräntan, därför är det lättast att gå via Riksgäldens hemsida. Det är desto viktigare att förstå hur statslåneräntan påverkar företagare.

Vilka skatter påverkas av statslåneräntan?

Det finns en rad olika belopp och skatter som påverkas när statslåneräntan förändras. Nedan tar vi upp de mest relevanta för dig som företagare.

Gränsbelopp för utdelning

För dig som driver aktiebolag och tar ut en del av vinsten i form av utdelning finns det några belopp som påverkas av en förändrad statslåneränta.

Omkostnadsbelopp/kapitalbaserat utrymme

Omkostnadsbeloppet eller det kapitalbaserade utrymmet räknas ut genom att ta det belopp som som du investerade när du startade företaget multiplicerat med statslåneräntan + 9 procentenheter. För 2024 blir avkastningen därför: omkostnadsbelopp x 11,62%.

Sparat utdelningsutrymme

Om du tar ut mindre utdelning än vad ditt gränsbelopp tillåter flyttar du med dig det oanvända utdelningsutrymmet till nästa år, plus avkastning. Den här avkastningen beräknas genom att ta statslåneräntan + 3 procentenheter. För 2024 är avkastningen 5,62%. 

Räntefördelning

För dig som driver en enskild firma finns det möjlighet att göra räntefördelning, vilket kan liknas vid utdelning för aktiebolag. Om din enskilda firma går med vinst kan du göra positiv räntefördelning, och om den går med förlust kan du göra negativ räntefördelning.

För att räkna ut fördelningsbeloppet för positiv räntefördelning utgår du från statslåneräntan + 6 procentenheter. För 2024 blir därmed fördelningsbeloppet vid positiv räntefördelning ditt kapitalunderlag x 8,62%

För att räkna ut fördelningsbeloppet för negativ räntefördelning utgår du från statslåneräntan + 1 procentenhet. För 2024 blir därmed fördelningsbeloppet vid negativ räntefördelning ditt kapitalunderlag x 3,62%.

Periodiseringsfonder

Om ditt företag har placerat pengar i periodiseringsfonder (med undantag från handelsbolag eller kommanditbolag) får du en avkastning på ditt placerade kapital. Den här avkastningen motsvarar statslåneräntan på 2,62%.

Investeringssparkonto (ISK)

Du betalar en schablonskatt på ditt kapital som du har på ett ISK-konto. Denna schablonintäkt baseras på värdet av ditt innehav multiplicerat med statslåneräntan + 1 procentenhet, därefter tillkommer 30 % kapitalskatt.

Om du har 200 000 kr på ett investeringssparkonto under 2024 blir skatten: 200 000 x 0,0362 x 0,30 = 2 172 kr. 

Bokio hjälper dig med skatter

Det kan tyckas vara mycket att hålla reda på när skattesatser och belopp ändras från år till år. Med Bokio uppdateras automatiskt rätt siffror från år till år i systemet, så att du kan lägga din tid på att driva ditt företag på bästa sätt. Lär dig mer om vilka aktuella skatter och procentsatser som gäller.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser