Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser

Belopp, siffror och procent för inkomståret 2023

I samband med årsskiftet har nya lagar och regler som påverkar företagare trätt i kraft. Prisbasbeloppet har ökat i relation till inflationstakten, vilket bland annat påverkat brytgränsen för statlig inkomstskatt, grundavdraget och utdelningsmöjligheterna. I den här artikeln tar vi upp de viktigaste förändringarna.

Stor ökning av prisbasbeloppet

Prisbasbeloppet är ett belopp som bestäms av regeringen årligen. För att prisbasbeloppet ska motsvara lika stort värde varje år justeras summan beroende på inflationen. Årets prisbasbelopp har därför ökat mycket från förra året (48 300 kronor) och ligger på 52 500 kronor.

Prisbasbeloppet i sig är inte särskilt intressant, men många andra skatter och gränser utgår från prisbasbeloppet och påverkas därför i nästa led.

Statlig inkomstskatt

Som följd av det höjda prisbasbeloppet ökar även lönen du kan tjäna innan du behöver börja betala statlig inkomstskatt. När det kommer till statlig inkomstskatt finns det två viktiga gränser att hålla koll på.

Skiktgränsen

Skiktgränsen är det belopp du kan ha i beskattningsbar förvärvsinkomst utan att behöva betala statlig inkomstskatt. Eftersom skiktgränsen avser den beskattningsbara inkomsten, är skiktgränsen det belopp du kan tjäna efter att grundavdraget har dragits av.

För inkomståret 2023 är skiktgränsen 598 500 kronor.

Brytpunkten

Brytpunkten är det belopp du kan ha i lön innan grundavdraget har dragits av (och är på så sätt lättare att räkna på), utan att omfattas av den statliga inkomstskatten.

Det finns två brytpunkter som varierar beroende på åldern på löntagaren. Brytpunkten för dig som inte har fyllt 66 år vid årets ingång är 613 900 kronor. Utslaget över en ett år betyder det att du kan ha en månadslön på 51 157 kronor innan du omfattas av statlig inkomstskatt.

Brytpunkten för dig som har fyllt 66 år vid årets ingång är 683 200 kronor. Utslaget över ett år betyder det att du kan ha en månadslön på 56 932 kronor innan du omfattas av statlig inkomstskatt.

Höjt grundavdrag

Grundavdraget är ett skatteavdrag som automatiskt dras av från dina inkomster på lön, arvode och liknande ersättningar. För att ha rätt till grundavdraget behöver vissa kriterier uppfyllas, exempelvis att du har bott och deklarerat i inkomst i Sverige största delen av året.

Grundavdraget dras av från din förvärvsinkomst och minskar på så sätt din beskattningsbara inkomst. Grundavdragets storlek varierar beroende på inkomstens storlek, där de med lägst inkomst har störst grundavdrag i relation till sin inkomst.

 • Det lägsta grundavdraget höjs från 20 500kr till 22 300kr (gäller för årsinkomster mellan 22 300kr och 52 400kr).
 • Det högsta grundavdraget höjs från 37 200kr till 40 500kr (gäller för årsinkomster mellan 142 900kr till 163 500kr).

För en komplett lista över grundavdragets storlek för olika inkomstintervaller: se Skatteverkets lista.

Ökat reseavdrag för resor till och från arbetet

För dig som har långt till jobbet kan det finnas pengar att spara genom att utnyttja reseavdraget. Inför inkomståret 2023 har riksdagen beslutat att höja schablonbeloppen för resor till och från jobbet:

 • Avdrag för resor med egen bil: 25kr per mil (18,50kr per mil 2022)
 • Avdrag för resor med förmånsbil som drivs med bensin eller diesel: 12kr per mil (6,50kr per mil för dieselbilar och 9,50kr per mil för bensinbilar 2022.)
 • Avdrag för resor med förmånsbil som drivs helt med el: 9,50kr per mil.
 • Avdrag för resor med motorcykel: 12,50kr per mil (9kr per mil 2022)
 • Avdrag för resor med moped: 6kr per mil (4,50kr per mil 2022).

Läs mer om reseavdraget.

Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifterna är de avgifterna som arbetsgivaren betalar för arbetstagaren som täcker socialförsäkringen.

 • Födda 2005-2007……………………………..10,21%
 • Födda 2000-2004*…………………………..19,73%
 • Födda 1957-1999……………………………..31,42%
 • Födda 1938-1956……………………………..10,21%

*För personer födda mellan 2000-2004 är nedsättning tillfällig och slutar att gälla efter 31 mars 2023.

Egenavgifter

För personer som inte har någon arbetsgivare, exempelvis enskilda näringsidkare, betalar man sina sociala avgifter i form av egenavgifter.

För dig som inte har fyllt 66 år vid årets ingång ligger egenavgifterna på 28,97%.
För dig som har fyllt 66 år vid årets ingång ligger egenavgifterna på 10,21%.

Gränsbelopp för utdelning i fåmansföretag 

För dig som är aktieägare i ett fåmansbolag påverkas din möjlighet att ta utdelning via förenklingsregeln av prisbasbeloppet. För inkomståret 2022 är gränsbeloppet 195 250 kronor, det vill säga att du kan ta ut maximalt 195 250 kronor enligt förenklingsregeln 2023. Det är en ökning från förra året då maximal utdelning genom förenklingsregeln var 187 550 kronor.

Läs mer om utdelning och 3:12-reglerna.

Investeringssparkonto (ISK)

ISK har varit uppe i mycket politiska debatter den senaste tiden, mycket tack vare att sparformen är attraktiv för många småsparare.

Något förenklat förklarat baseras skatten på ISK på statslåneräntan den 30 november året innan beskattningsåret plus en procentenhet. Detta schablonbelopp multipliceras sedan med 30% som inkomst av kapital.

För 2023 blir skatten på ISK som följande (1,94+1)x0,3=0,882. Detta kanske inte låter särskilt högt men det är en stor ökning från tidigare år. Om du skulle ha 500 000kr på ett ISK blir skatten 4 410kr för 2023, jämfört med 2022 då du hade behövt betala 1 875kr i skatt på samma kapitalunderlag.

Ändringar som påverkar pensionärer

Höjd pensionsålder

Vid årsskiftet höjdes pensionsåldern i Sverige med ett år, från 65 år till 66 år. Detta betyder att åldersgränserna för vissa avdrag och lättnader inte längre gäller för den som fyller 65 år. Vissa pensionsförmåner som börjar gälla innan 66 års ålder, exempelvis allmän pension, förskjuts också ett år.

Förstärkt jobbskatteavdrag

För personer som har fyllt 65 år stärks jobbskatteavdraget ytterligare. Skattereduktionen är ökar i samband med att inkomsten i fråga ökar. För dig som har en årsinkomst på 50 000 kronor ökar jobbskatteavdraget med 1000 kronor per år. För dig som har en årsinkomst på 300 000 kronor eller mer ökar jobbskatteavdraget med 6000 kronor per år, alltså 500 kronor mer i plånboken varje månad.

Vanliga frågor

Vad är prisbasbelopp?

Ett prisbasbelopp är ett indexbelopp som fastställs av regeringen varje år och justeras utifrån prisutvecklingen i Sverige. Prisbasbeloppet ligger till grund för många skatter vars storlek varierar från år till år.

Hur mycket är ett basbelopp?

För kalenderåret 2023 är prisbasbeloppet 52 500 kronor.

Vad är ett grundavdrag?

Grundavdrag är ett avdrag som automatiskt dras av från en inkomst, som på så sätt minskar det beskattningsbara underlaget.

Hur mycket är grundavdraget?

Grundavdragets storlek varierar baserat på olika inkomstnivåer. Det minsta grundavdraget för inkomståret 2023 är 15 400 kronor, medan det största grundavdraget är 40 500 kronor.

Hur många procent är arbetsgivaravgiften på?

Den totala arbetsgivaravgiften för 2023 är 31,42 procent.

Vad kan påverka din pension?

Det är främst hur mycket du tjänar under hela ditt arbetsliv, om du har tjänstepension och när du börjar ta ut pension som påverkar din pension.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser