Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Vad är en avskrivning?

Vad är en avskrivning - och hur skriver man av inventarier?

Du som driver ett företag som köper in anläggningstillgångar kan ha stor nytta av att skriva av dina tillgångar. För inventarier som kostar över ett visst pris går det att fördela kostnaden över flera år, istället för att ta upp hela kostnaden på en och samma gång. I den här artikeln får du lära dig allt du behöver veta om avskrivningar.

Varför använder man avskrivning för inventarier?

Syftet med avskrivningar är att fördela kostnaden för en inventarie över tid, för att ge en så rättvis bild av verksamhetens resultat som möjligt. Om ditt företag investerar i en lastbil för, låt säga, 800 000 kronor så kommer det kraftigt påverka årets resultat om du tar hela beloppet som en kostnad.

Istället för att bokföra en inventarie som en kostnad i resultaträkningen, är ett bättre alternativ att boka den som en tillgång i balansräkningen. Eftersom ditt inköp räknas som en tillgång kommer pengarna som du köpte lastbilen fortfarande finnas kvar i företaget i balansräkningen, i form av en anläggningstillgång.

Du kommer såklart även behöva ta upp kostnaden i ditt resultat över tid, och det är detta som kallas för avskrivning. För att veta hur mycket du ska skriva av tar du det totala beloppet dividerat med tillgångens nyttjandeperiod.

I vårt fall vill vi skriva av 800 000kr på åtta år (så länge som vi har tänkt använda lastbilen), varje år skriver vi då av 100 000kr på vår lastbil. Istället för att ta upp 800 000kr inköpsåret så bokför vi 100 000kr för varje år som den används istället.

Ackumulerad avskrivning

Ackumulerad avskrivning betyder att man räknar ihop innevarande års avskrivningar tillsammans med tidigare års avskrivningar. På så sätt får man en bild av hur stor summa som totalt har skrivits av på en tillgång.

Vilka inventarier kan man göra avskrivning på?

Det finns vissa kriterier som behöver uppfyllas för att du ska kunna ha möjligheten att skriva av en inventarie. Avskrivning gäller bara anläggningstillgångar, det vill säga tillgångar som har en begränsad ekonomisk livslängd på mer än tre år.

Ekonomisk livslängd och nyttjandeperiod

Begränsad ekonomisk livslängd syftar på att tillgången kommer tappa värde med tiden – i motsats till exempelvis konst som har obegränsad ekonomisk livslängd. Ekonomisk livslängd är lätt att förväxla med nyttjandeperiod, vilket inte är samma sak.

Nyttjandeperioden är den period du avser att använda anläggningstillgången, medan den ekonomiska livslängden är hur länge anläggningstillgången förväntas vara lönsam. En bil kan till exempel ha en ekonomisk livslängd på 20 år, men du kanske bara avser att nyttja den i ditt företag i tre år.

Anskaffningsvärdet ska vara större än ett halvt prisbasbelopp

Förutom den ekonomiska livslängden måste anskaffningsvärdet vara större än ett halvt prisbasbelopp (exklusive moms). Anskaffningsvärdet är det belopp som det kostade för dig att införskaffa tillgången, förutom priset du köpte tillgången för ska du även räkna med eventuella kringkostnader som frakt- och tullavgifter etcetera.

Om du gör flera inköp som hänger ihop med varandra går det att klumpa ihop dessa till ett inventarium. Om du exempelvis köper en dator, en bildskärm, en hårddisk och ett tangentbord ses detta som ett inventarium, det sammanlagda beloppet ligger då till grund för avskrivningen.

Olika avskrivningsmetoder

Det finns olika typer av avskrivningar beroende på vilken typ av tillgång du har:

Linjär avskrivning

Linjär avskrivning är den vanligaste metoden och innebär att tillgången skrivs av med lika stor summa över hela nyttjandeperioden.

Degressiv avskrivning

Degressiv avskrivning innebär att du skriver av tillgången mer i början av nyttjandeperioden och därefter mindre efterhand.

Progressiv avskrivning

Progressiv avskrivning betyder att tillgången skrivs av mindre i början av nyttjandeperioden och därefter mer efterhand.

Produktionsbaserad avskrivning

Produktionsbaserad avskrivning innebär att tillgången skrivs av i takt med produktionen.

Läs mer om de olika avskrivningsmetoderna och hur lång avskrivningstid olika inventarier har 

Bokföra avskrivning

Självklart behöver även dina anläggningstillgångar som skrivs av bokföras. För att få en djupgående guide i hur du bokför avskrivningar, läs den här artikeln.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser