Omsättningstillgångar

Definition:

En omsättningstillgång är en tillgång som löpande säljs, förbrukas eller omvandlas till likvida medel.

Vad är omsättningstillgångar?

En omsättningstillgång är en tillgång som på kort sikt förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel. Precis som namnet antyder är omsättningstillgångar tänkta att omsättas snabbt för att bidra till att hålla igång den dagliga verksamheten i ett företag och i många fall betala kortfristiga skulder och utgifter.

Det är vanligast att prata om omsättningstillgångar i företagssammanhang, men det kan också användas för att beskriva de pengar som finns på banken och som inte är låsta i långsiktiga investeringar för en privatperson.

Vad är skillnaden mellan omsättningstillgångar och anläggningstillgångar?

När det talas om tillgångar i ett företag brukar de oftast delas upp i form av omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar är som tidigare beskrivet tillgångar som kan omsättas på en gång och på så sätt generera likvida medel till ett företag. Ibland definieras omsättningstillgångar som "andra tillgångar än anläggningstillgångar", så vad är då anläggningstillgångar?

Jo, en anläggningstillgång är en tillgång som har en livslängd som är längre än ett år och som används av ett företag för att producera varor och/eller tjänster. Det kan exempelvis handla om maskiner, fordon eller annan utrustning som krävs för att driva ett företag. Till skillnad från omsättningstillgångar kan en anläggningstillgång inte omsättas lika snabbt, utan syftet är istället att bidra till att verksamheten kan producera varor eller tjänster.

Läs mer om anläggningstillgångar.

Olika typer av omsättningstillgångar

Det finns många olika typer av omsättningstillgångar, några av de vanligaste inkluderar:

 • Varulager
  Om ditt företag säljer varor räknas dina lagerförda artiklar som omsättningstillgångar.
 • Kassa och bankmedel
  Dessa är de mest likvida tillgångarna och omfattar kontanter och saldon på bankkonton.
 • Kundfordringar
  Pengar som företaget har rätt att få från kunder för varor eller tjänster som levererats men ännu inte betalats.
 • Förutbetalda kostnader
  Betalningar som gjorts i förväg för tjänster eller produkter som kommer att tas emot i framtiden.
 • Placeringar med kort löptid
  Finansiella kortfristiga placeringar som löper ut i den närmsta framtiden klassas som omsättningstillgångar.

Omsättningstillgångar i balansräkningen

Ovan är de vanligaste typerna av omsättningstillgångar uppspaltade. Det är vanligt att dela upp omsättningstillgångar i två olika kategorier. I balansräkningen redovisas omsättningstillgångar som Omsättningstillgångar I och Omsättningstillgångar II på debetsidan.

Omsättningstillgångar I

Den här kategorin omfattar främst kundfordringar och likvida medel (såsom kassa och banktillgångar).

Omsättningstillgångar II

I den här kategorin ingår lagerförda varor och artiklar, det vill säga ett företags varulager.

Omsättningstillgångar och ett företags kassalikviditet

Omsättningstillgångar spelar en viktig roll för att bedöma hur bra ett företag kan klara av att betala sina kortsiktiga skulder i tid, det som kallas för kassalikviditet. För att räkna ut ditt företags kassalikviditet behöver du ha koll på dina omsättningstillgångar.

Så räknar du ditt företags kassalikviditet.

Att ha en bra likviditet är viktigt av många olika skäl. Till att börja med är det viktigt att kunna betala sina skulder för att undvika missnöjda leverantörer och extra förseningsavgifter. Som företagare kan det ibland dyka upp oförutsedda utgifter som är svåra att planera för i förväg, med en god kassalikviditet är det inga problem att betala dessa typer av utgifter.

På lång sikt kan en god likviditet göra det möjligt att investera överskottet i verksamheten för att kunna finansiera en långsiktig tillväxt. Att förstå och proaktivt hantera omsättningstillgångar är därför inte bara en bokföringsaktivitet, utan kan också vara en del av en framgångsrik affärsstrategi.

Läs mer i vår ordlista

Nystartat företag?

Vi bjuder på första halvåret! Få en extra förmånlig start i ditt företag tillsammans med Bokio.

Läs mer om erbjudandet

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.