Egenavgifter

Definition:

I en enskild firma betalar du själv dina sociala avgifter, dessa kallas för egenavgifter.

Egenavgifter enskild firma.

En anställd får sina sociala avgifter betalade av sin arbetsgivare. Eftersom en enskild firma inte är en egen juridisk person är du själv inte anställd av din firma. I och med att du inte betalar ut lön till dig själv i regelrätt mening (i enskild firma gör man egna uttag), behöver du själv betala in dina sociala avgifter. Detta kallas alltså för egenavgifter.

Även handelsbolag och kommanditbolag betalar in egenavgifter.

Vad består egenavgifterna av?

Egenavgifterna finansierar bland annat sjukvård, pension och social omsorg. Egenavgifterna är inte en egen skatt – utan egenavgifterna är en sammansättning av ett flertal olika skatter.

  • Sjukförsäkringsavgift.............3,60%
  • Föräldraförsäkringsavgift........2,60%
  • Ålderspensionsavgift.............10,21%
  • Efterlevandepensionsavgift.....0,60%
  • Arbetsmarknadsavgift............0,10%
  • Arbetsskadeavgift.................0,20%
  • Allmän löneavgift..................11,62%
  • Totalt.................................28,97%

Hur mycket betalar man in egenavgifter?

Dina egenavgifter ligger totalt på 28,97 procent och beräknas på överskottet i din näringsverksamhet. Egenavgifterna räknas som ett kostnad i din enskilda firma, däremot ska de inte bokföras.

Egenavgifterna tillhör nämligen dina privata inkomstskatter och inte firmans. Eftersom egenavgifterna räknas på ditt slutgiltiga resultat, vilket inte går att veta exakt på förhand, gör man ett schablonavdrag för de beräknade egenavgifterna i NE-bilagan när du deklarerar. Schablonavdraget är för de allra flesta 25 procent.

Läs mer i vår ordlista

Kom igång med Bokio idag!

Vi har allt du behöver för ditt företag: (superenkel) bokföring, företagskonto, fakturering, lönehantering och bokslut. Få ditt företag att växa med Bokio.

Kom igång direkt!

Vi lagrar information på din enhet som krävs för att Bokio ska fungera. Läs mer i vår cookiepolicy. Vi skulle också vilja lagra cookies för marknadsföring och analys som hjälper oss att göra Bokio bättre. Får vi göra det?