Skattefritt traktamente i lön

I Bokio Lön lägger du till Skattefria traktamenten under Lägg till ny rad. Där finns att välja mellan Reseutgifter, Logi, Uppehälle inrikes/utrikes eller Annan kompensation.

Om du manuellt har bokfört och redovisat varje traktamente som en skuld till tex 2890 (Övriga kortfristiga skulder) och dessutom vill lägga till det på den anställdes lön, får du under Lägg till ny rad, istället välja Nettolönejustering. Där sätter du in belopp, enhet samt eventuell kommentar “Traktamente”.

När du sedan ska bokföra lönerna väljer du att mappa Nettolönejustering mot konto 2890 så att det du tidigare har bokfört som en skuld till företaget nollas ut.

Belopp för utlandstraktamente år 2017 finns att tillgå här. 2018 års värden för utlandstraktamente hittar du här.