Varför ska jag fylla i beräknad omsättning?

När du skapar ditt bolag får du fylla i din beräknade omsättning. Detta går även att justera under Inställningar → Räkenskapsår.

Ange beräknad omsättning

Denna siffra behöver inte vara exakt utan det viktiga är att den ligger inom rätt spann. Från 0-1 miljoner kronor, mellan 1-40 miljoner kronor och över 40 miljoner kronor.

Beroende på om omsättningen ligger i första, andra eller tredje spannet så kommer olika datum att redovisas i funktionen Viktiga datum.

Läs mer