Lägg till fraktavgift på faktura

Vill du att kunden ska betala en fraktavgift så kan du skapa en egen artikel för detta på fakturan. Välj artikeltyp Tjänster. Kostnaden måste följa samma momssats som resten av fakturan.

Kostnaden för att köpa in porto och emballage blir sedan en separat kostnad (ett eget verifikat) och detta kan du använda bokföringsmallen "Porto" för.

Läs mer