Hur anger jag en rabatt?

Just nu finns det ingen automatisk rabatt att lägga till på faktura eller artikel. Vad man däremot kan göra är att räkna fram en rad med det negativa beloppet (som en summa) vilken man skriver på fakturan.

Tänk på att det är viktigt att du anger samma momssats som den vara eller tjänst du rabatterar, annars finns en risk att din momsrapportering blir felaktig.