Hur krediterar jag en faktura?

Fakturan är kundens krav på betalning av en tjänst eller vara, men i fall av retur, kompensation, skador på varor eller liknande situationer kan säljaren av produkten välja att stryka fakturan. Alltså kreditera den.

När en faktura krediteras blir den ursprungliga fakturan krediterad och det skapas en kreditfaktura. Denna kreditfaktura ska skickas till kunden. I Bokio kan du välja att kreditera en befintlig faktura eller skapa en fristående kreditfaktura.

Så här krediterar man fakturan

  1. Gå in på fakturan i Bokio (alternativt välj "Ny kreditfaktura" på startsidan för fakturor).
  2. Klicka på knappen "Mer" uppe i högra hörnet.
  3. Klicka Kreditera faktura.

Fakturan krediteras och det skapar en ny faktura; kreditfakturan. Öppna kreditfakturan för att exportera och skicka iväg till kunden.

När du väljer "Kreditera faktura" skapas automatiskt en kreditfaktura som du nu kan välja att redigera innan den skickas till kunden.

Steg 1: Redigera företagsinställningar

Precis som när du skapar en faktura så kan du här göra eventuella justeringar av ditt företags inställningar.

Steg 2: Din kund

Om du har valt att kreditera en existerande faktura så är kunden i detta steg redan förvalt och du får även information om vilken faktura som kreditfakturan är kopplad till. Skapar du en ny kreditfaktura från startsidan för fakturor så kan du här välja kund samt vilken faktura det är som ska krediteras. Du kan också välja att lämna fältet "Koppla till faktura" tomt om det är så att fakturan som ska krediteras inte är skapad i Bokio.

Steg 3: Kundfordringar att kreditera

I nästa steg ska du välja vad som ska krediteras åt kunden. Tänk på att det som står kvar på kreditfakturan du nu skapar är alltså det som kommer att krediteras kunden.

Kreditera del av faktura

Är det en del av fakturan som ska krediteras så kan du redigera antalet av respektive artikel. Klicka på varan eller tjänsten och justera därefter antal. Ska kunden krediteras 10 st så skriver du 10. Klicka därefter på "Spara".

Resultatet blir följande:

Steg 4: Inställningar för kreditfaktura

Precis som när du skapar en faktura så kan du i sista steget innan fakturan publiceras, justera inställningarna så som faktura- och förfallodatum. Du kan inte sätta ett datum i framtiden men däremot ett tidigare datum. Uppgifterna är hämtade från kundens inställningar men det går bra att ändra detta på den specifika fakturan. Klicka på dropdown-menyerna för att välja faktura- respektive förfallodatum. Förfallodatum är i det här fallet då återbetalning till kunden senast ska ske (om det är så att kunden redan har betalat och denne ska återbetalas).

Steg 5: Publicera kreditfaktura

När du är klar kan du om du vill, innan du publicerar fakturan, förhandsgranska den. Klicka på Publicera kreditfaktura → Förhandsgranska så exporteras fakturan direkt som en PDF och du ser exakt hur den färdiga fakturan kommer se ut. Här kan du också välja att spara kreditfakturan som utkast om det är så att du vill fortsätta skriva den vid senare tillfälle. Observera att kreditfakturor precis som fakturor aldrig får ett fakturanummer förrän de faktiskt är publicerade.

Klicka på "Publicera faktura" om du är klar med fakturan och vill exportera den eller skicka iväg direkt till kunden.

Vill du hellre ladda ner fakturan som PDF för att skicka till kunden, klicka på "Ladda ner PDF" i flikarna. Därefter "Ladda ner och publicera".

Nästa steg är att bokföra kreditfaktura. Detta hanteras lite olika beroende på om kunden har betalat den ursprungliga fakturan eller ej.

 

Läs mer