Ändra dröjsmålsränta på faktura

Dröjsmålsräntan ändrar du på kundens inställningar under "Villkor och utlandskund".

Ska du fakturera en kund för dröjsmålsränta får du skapa en ny faktura och sedan bokföra den manuellt så här:

19XX Debet
8310 Kredit

Sökord: Ränta