Ändra dröjsmålsränta på faktura

Dröjsmålsräntan ändrar du på kundens inställningar under Villkor.

Ändra villkor under Kund

Vill du ändra standardinställningen för dröjsmålsränta kan du göra det under Inställningar → Faktura- och offertinställningar

Ändra dröjsmålsränta under inställningar

Ska du fakturera en kund för dröjsmålsränta får du skapa en helt ny faktura (med enbart dröjsmålsräntan) och sedan bokföra den manuellt så här:

19XX Debet
8310 Kredit