Kvitto på inköp av Bokio prisplan

När du har uppgraderat din prisplan och betalningen gått igenom så skickas du tillbaka till sidan för Prisplaner som ligger under Inställningar → Betalning för Bokios tjänster. Gå till tabben Kvitto för att ladda ner ditt kvitto för köpet.

Kvitto för betalning av prisplan

Har du tecknat en prisplan och valt att betala årsvis i Bokio så får du kvittot direkt efter köpet. Du som däremot väljer att betala kvartalsvis får ditt kvitto först då pengarna börjar dras.