Hur bokför jag utlägg åt kund?

Vid inköp som gjort för kunds räkning kan detta bokföras precis som vanligt med bifogat kvitto. Sedan kan du fakturera kunden för samma kostnad.

Alternativt om man vill göra det extra tydligt går det bra att bokföra manuellt på konto 1681 - Utlägg för kunder.

Vid inköpet:
Konto 1681 Debet
Konto 1930 Kredit

När du fakturerar kunden:
Konto 1510 (kundfordringar) Debet
Konto 1681 Kredit

Observera!

Fakturerar du kunden för ett utlägg så ska du ej ta ut någon moms. Läs mer hos Skatteverket.

Bokföring


< Tillbaka till kategoriöversikten