Bokför importerade kort- och banktransaktioner

Automatisk eller manuell bankimport

Med prisplanen Premium eller Premium Plus får du tillgång till automatisk bankimport vilket innebär att du kopplar din bank direkt till Bokio. Transaktioner hämtas automatiskt dagligen från din bank och du slipper alltså det manuella flödet med klipp och klistra. Läs mer och kom igång med automatisk bankimport!

Manuell bankimport innebär att du loggar in på din internetbank, tar en kopia på ditt kontoutdrag och klistrar in i Bokio. Systemet läser av kolumnerna och du justerar enkelt så att bankraderna läses av korrekt. Du kontrollerar sedan som vanligt och godkänner för att bokföra de olika händelserna.

 

Så bokför du importerade kort- och banktransaktioner

Oavsett om du använder automatisk bankimport, importera manuellt eller har Bokio Företagskonto så kommer dina banktransaktioner att hamna på sidan Transaktioner att bokföra under Bank.

På din Att göra-sida kommer du se hur många transaktioner du har att bokföra. Vissa transaktioner kommer om möjligt att automatiskt matcha mot redan bokförda verifikat, leverantörsfakturor eller kundfakturor. Läs mer om automatisk matchning av kontoutdrag.

Från sidan Transaktioner att bokföra kan du bokföra de importerade bankraderna direkt med Bokios smarta bokföringsmallar. Har du flera bankrader som ska bokföras med samma mall, kan du välja att bokföra dessa samtidigt. Markera raderna som ska bokföras med samma mall.

Välj vilka transaktioner som du vill bokföra med samma mall

Skriv i sökfältet till höger för att välja bokföringsmallen. Vi har här valt mallen "Inköp förbrukningsinventarier 25%". För att snabbt och enkelt lägga till underlag, dvs ett kvitto eller en faktura, på transaktionerna som ska bokföras kan vi klicka på Lägg till kvitton. Detta fungerar på samma sätt även då du endast ska bokföra en transaktion.

Lägg till underlag för bokföring av bankrader

Du kan nu bläddra mellan de tre transaktionerna som ska bokföras och lägga till kvitton eller fakturan antingen från dina uppladdade underlag som redan ligger i Bokio eller om du vill ladda upp det direkt från datorn.

Lägg till ett kvitto per transaktion

Saknas underlaget i Bokio klickar du på Ladda upp nytt material.

Klicka på Ladda upp nytt material för att hämta från datorn

Skulle du valt fel kvitto kan du från samma ställe klicka på Lägg till kvitton, gå till den transaktion du vill ändra och välja Koppla ifrån kvitto från transaktion.

Ta bort kvitto från transaktion

När du kopplat alla transaktioner till ett underlag så kan du även på respektive transaktion se kvittot samt ändra den titel verifikatet kommer få eller lägga till en kommentar. Beroende vilken bokföringsmall du använder kan du också göra vissa justeringar. I exemplet skulle vi kunna ändra till att säljaren är ifrån utlandet (inom eller utanför EU). De tre transaktionerna skulle då alla bokföras som inköp av inventarier från utlandet.

Se och redigera respektive transaktion

De tre transaktionerna kommer alla bokföras var för sig, dvs separata verifikat men med samma bokföringsmall. Du kan förhandsgranska bokföringen genom att klicka på Förhandsgranska verifikatNär du är klar och vill bokföra klickar du på Bokför transaktioner.

Transaktioner bokförda

 

Bokför direkt ifrån Att göra

Du kan också bokföra matchade bankrader direkt ifrån din Att göra. I exemplet nedan har en bankrad importerats där en intäkt matchad mot existerande kundfaktura. Klicka på Koppla betalning.

Koppla betalning av kundfaktura

Klicka på Registrera betalning för att bokföra.

Registrera betalning

Vi har också en bankrad som matchar med en leverantörsfaktura. Förutom att koppla och registrera betalningen direkt så finns även andra alternativ.

Matchad bankrad mot leverantörsfaktura

Skulle vi klicka på Matcha manuellt så kommer en ruta upp där vi kan välja vilken leverantörsfaktura vi vill matcha mot. För att se fler underlag som transaktionen kan matchas till, klicka på Ladda fler.

Matcha manuellt

Fler relaterade matchningar dyker då upp. I det här fallet är dock den automatiska matchningen korrekt så vi kan gå tillbaka och koppla betalningen för att bokföra transaktionen.

Tidigare matchningar