Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Vad är skattejämkning? Och vem bör jämka?

Vad är skattejämkning? Och vem bör jämka?

Skattejämkning, eller jämkning av skatten, är en metod som kan användas för att gå ifrån sin skattetabell och hamna så nära den slutgiltiga skatten som möjligt. På så sätt minskar chansen att man får en stor summa kvarskatt eller skatteåterbäring.

Varför ska man jämka?

Jämkning används för att betala mer eller mindre i skatt än vad som står angivet i din skattetabell. Skattetabellen stämmer allt som oftast bra överens med den slutgiltiga skatten för året, men för vissa personer kan det vara fördelaktigt att jämka skatten.

Huvudsyftet med jämkning är att undvika att få en stor summa i kvarskatt eller i skatteåterbäring.

Undvik skatteåterbäring

Det är många som välkomnar skatteåterbäring med öppna armar och ser pengarna som en skänk från ovan. Men om man ska vara krass så har de pengarna alltid varit dina, med tillägget att du inte har haft tillgång till dem.

Pengarna har varit låsta på ett konto med nollränta, alltså helt utan avkastning. Pengarna hade kunnat öka i värde om du hade haft tillgång till dem tidigare genom att placera dem på sparkonton eller i fonder och aktier.

Undvik kvarskatt

Att råka ut för en stor kvarskatt är aldrig roligt. Om man inte har förväntat sig att man ska betala kvarskatt kan det i vissa fall innebära att man har svårt att betala.

Om du istället jämkar skatten påverkas du varken av kvarskatt eller skatteåterbäring, vilket gör att du kan få bättre koll på din ekonomi.

Vem kan använda sig av skattejämkning?

Om det bara brukar skilja någon mindre summa mellan den preliminärt debiterade skatten och den slutgiltiga skatten är det förmodligen inte är värt att jämka skatten. Men vissa personer kan gynnas särskilt mycket av att skattejämka:

  • Du som har flera arbetsgivare
  • Du som endast har inkomst delar av året
  • Du som har avdragsgilla kostnader för resor mellan hemmet och arbetet
  • Du som har ränteavgifter (exempelvis bolån)
  • Skolungdomar och studenter som jobbar extra

Så går det till att skattejämka

För att du ska kunna få skattejämkning gör du en ansökan hos Skatteverket. Skatteverket gör en bedömning utifrån din ansökan och beslutar sedan om du blir godkänd att jämka eller inte.

Om du blir godkänd får du ett beslut hemskickat som du sedan visar upp för din arbetsgivare. Arbetsgivaren blir då skyldig att följa beslutet och den nya skattesatsen börjar gälla vid nästa utbetalningstillfälle, förutsatt att det har gått två veckor sedan beslutet fastställdes.

Jämkningen gäller fram tills kalenderåret tar slut, därefter behöver du ansöka om jämkning igen. Om du vill att skattejämkningen ska gälla från första lönen i januari behöver du ansöka om jämkning senast 6:e november året innan.

Vanliga frågor om jämkning

Vad är skattejämkning?

Skattejämkning betyder att man frångår sin skattetabell och beskattas mer eller mindre än vad som står angivet i skattetabellen.

Vem bör jämka?

Inkomsttagare som passar in på någon av punkterna bör överväga att jämka:

- Du som har flera arbetsgivare
- Du som endast har inkomst delar av året
- Du som har avdragsgilla kostnader för resor mellan hemmet och arbetet
- Du som har ränteavgifter (exempelvis bolån) Skolungdomar och studenter som jobbar extra

Vem kan få skattejämkning?

Inkomsttagare som ofta får stor skatteåterbäring eller restskatt kan gynnas av att skattejämka. Det är Skatteverket som går igenom ansökan och har sista ordet om jämkningen går igenom eller inte.

Hur mycket kan man få i skattejämkning?

Hur mycket man kan få i skattejämkning beror helt på din privatekonomiska situation. Om du exempelvis brukar få 15 000 kronor i kvarskatt kan du reglera detta genom att betala lite mer skatt varje månad istället, för att komma så nära 0 kronor som möjligt.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser