Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Vad är skattejämkning? Och vem bör jämka?

Vad är skattejämkning? Och vem bör jämka?

Skattejämkning, eller jämkning av skatten, är en metod som kan användas för att gå ifrån sin skattetabell och hamna så nära den slutgiltiga skatten som möjligt. På så sätt minskar chansen att man får en stor summa kvarskatt eller skatteåterbäring. I tider av höga räntor kan det vara extra fördelaktigt att skattejämka för att få en lite större månadsbudget.

Varför ska man jämka?

Jämkning används för att betala mer eller mindre i skatt än vad som står angivet i din skattetabell. Skattetabellen stämmer allt som oftast bra överens med den slutgiltiga skatten för året, men för vissa personer kan det vara fördelaktigt att jämka skatten.

Huvudsyftet med jämkning är att undvika att få en stor summa i kvarskatt eller i skatteåterbäring.

Undvik skatteåterbäring

Det är många som välkomnar skatteåterbäring med öppna armar och ser pengarna som en skänk från ovan. Men om man ska vara krass så har de pengarna alltid varit dina, med tillägget att du inte har haft tillgång till dem.

Pengarna har varit låsta på ett konto med nollränta, alltså helt utan avkastning. Pengarna hade kunnat öka i värde om du hade haft tillgång till dem tidigare genom att placera dem på sparkonton eller i fonder och aktier.

Om du hade haft Premium Plus hade du exempelvis fått återbäring för pengarna på ditt Bokio Företagskonto, utan att låsa in pengarna och med fria uttag!

Undvik kvarskatt

Att råka ut för en stor kvarskatt är aldrig roligt. Om man inte har förväntat sig att man ska betala kvarskatt kan det i vissa fall innebära att man har svårt att betala.

Om du istället jämkar skatten påverkas du varken av kvarskatt eller skatteåterbäring, vilket gör att du kan få bättre koll på din ekonomi.

Läs mer om kvarskatt.

Vem kan använda sig av skattejämkning?

Om det bara brukar skilja någon mindre summa mellan den preliminärt debiterade skatten och den slutgiltiga skatten är det förmodligen inte är värt att jämka skatten. Men vissa personer kan gynnas särskilt mycket av att skattejämka:

  • Du som har flera arbetsgivare
  • Du som endast har inkomst delar av året
  • Du som har avdragsgilla kostnader för resor mellan hemmet och arbetet
  • Skolungdomar och studenter som jobbar extra
  • Du som har ränteavgifter (exempelvis bolån)

Ränteavdraget vid bolån

Den senaste tiden har de ökade räntorna gjort marginalerna mindre för många hushåll, i synnerhet de med stora bolån. Det så kallade ränteavdraget innebär att du kan få tillbaka upp till 30 procent av skatten dina räntekostnader upp till 100 000 kronor per år, om din räntekostnader överstiger 100 000 kronor per år 21 procent på den överskjutande delen.

För att kunna ta del av ränteavdraget krävs det att följande kriterier är uppfyllda:

  • Du har betalat skatt och ränta på bolånet under samma inkomstår
  • Du måste vara betalningsansvarig för lånet
  • Du får inte ha större kapitalinkomster (ex från utdelning) än dina räntekostnader.
  • Räntekostnaderna måste överstiga 1000 kr.

Om du har ett bolån på 2 000 000 kronor och en ränta på 4 procent blir den årliga räntekostnaden 80 000 kronor (2 000 000 x 0,04). Det betyder att du får göra 30 procent avdrag på hela beloppet och ränteavdraget blir då 24 000 kronor (80 000 x 0,3).

Dessa pengar behöver du inte ansöka om utan detta sker automatiskt och beloppet betalas ut i samband skatteåterbäringen. Om du däremot väljer att skattejämka får du ut samma summa, men istället för att hela beloppet betalas ut som en klumpsumma fördelas den över varje månad. I det här fallet kan du få 3 428 kronor (24 000 / 12) mer i plånboken varje månad.

Så går det till att skattejämka

För att du ska kunna få skattejämkning gör du en ansökan hos Skatteverket. Skatteverket gör en bedömning utifrån din ansökan och beslutar sedan om du blir godkänd att jämka eller inte.

Om du blir godkänd får du ett beslut hemskickat som du sedan visar upp för din arbetsgivare. Arbetsgivaren blir då skyldig att följa beslutet och den nya skattesatsen börjar gälla vid nästa utbetalningstillfälle, förutsatt att det har gått två veckor sedan beslutet fastställdes. För dig som driver aktiebolag är du din egen arbetsgivare och kan enkelt se till att rätt skatt dras enligt jämkningen.

När behöver man ansöka om jämkning?

Du kan närsomhelst ansöka om att skattejämka för innevarande år, dock inte efter 30 november. Om du vill att jämkning ska gälla för hela nästa kalenderår kan ansöka om något som kallas för särskild beräkningsgrund. För att din nya skattesats ska gälla från och med januari måste du ansöka om jämkning senast 19 november.

Om du har en digital brevlåda kommer beslutet skickas till dig i mitten av december, annars får du ett brev hemskickat i början av januari.

Vanliga frågor om jämkning

Vad är skattejämkning?

Skattejämkning betyder att man frångår sin skattetabell och beskattas mer eller mindre än vad som står angivet i skattetabellen.

Vem bör jämka?

Inkomsttagare som passar in på någon av punkterna bör överväga att jämka:

- Du som har flera arbetsgivare
- Du som endast har inkomst delar av året
- Du som har avdragsgilla kostnader för resor mellan hemmet och arbetet
- Du som har ränteavgifter (exempelvis bolån) Skolungdomar och studenter som jobbar extra

Vem kan få skattejämkning?

Inkomsttagare som ofta får stor skatteåterbäring eller restskatt kan gynnas av att skattejämka. Det är Skatteverket som går igenom ansökan och har sista ordet om jämkningen går igenom eller inte.

Hur mycket kan man få i skattejämkning?

Hur mycket man kan få i skattejämkning beror helt på din privatekonomiska situation. Om du exempelvis brukar få 15 000 kronor i kvarskatt kan du reglera detta genom att betala lite mer skatt varje månad istället, för att komma så nära 0 kronor som möjligt.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser