Nu kan du ansöka om det nya, förstärkta anståndet

Nu kan du ansöka om det nya, förstärkta anståndet

Från och med idag, den 5 februari, förlängs och förstärks anståndsmöjligheten för krisdrabbade företag som behöver ett tillfälligt likviditetstillskott.

Den nya lagen innebär bland annat att det blir möjligt att skjuta upp sex månaders skatteinbetalningar. Det blir även möjligt för företag att ansöka om anstånd för redovisningsperioder som infaller i oktober, november och december 2020.

Företag kan även ansöka om förlängning av anståndstiden med ytterligare ett år.

Kom ihåg att det fortfarande är möjligt att ansöka om anstånd retroaktivt. Du kan alltså få tillbaka skatteinbetalningar som gjordes under 2020. 

För att ansöka om anstånd går du in via Mina Sidor på Skatteverket.se. Skatteverket har redan börjat hantera ansökningar.