Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Så funkar digital inlämning av årsredovisning

Så funkar digital inlämning av årsredovisning

Efter företagets årsstämma, som ska ske senast 6 månader efter årsslut, så är det dags att lämna in den fastställda årsredovisningen till Bolagsverket. Numera slipper du det tidskrävande pappersarbete och långa väntetider – istället lämnas årsredovisningen digitalt till Bolagsverket.

Vad är en årsredovisning?

Driver du aktiebolag så ska du årligen ta fram och skicka in en årsredovisning till Bolagsverket. Detta måste göras oavsett om bolaget bedriver verksamhet eller ej. I årsredovisningen så sammanställer du all bokföring för det gångna räkenskapsåret.

En årsredovisning ska innehålla:

 1. Balansräkning
 2. Resultaträkning
 3. Noter
 4. Förvaltningsberättelse

Det är viktigt att årsredovisningen är tydlig, överskådlig och ger en rättvis bild av både företaget och resultate. Externa intressenter ska kunna läsa och förstå den utan problem.

Årsredovisningen ska signeras av samtliga styrelseledamöter i bolaget, oavsett om man väljer att lämna in den på papper eller digitalt. Har företaget en revisor så ska en revisionsberättelse även skrivas under av revisorn och lämnas till styrelse och vd. Skulle företaget vara ett moderbolag i en större koncern så ska även en koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lämnas in till Bolagsverket.

Årsredovisning K2 eller K3?

En årsredovisning görs antingen enligt K2 eller K3. Detta är helt enkelt två olika regelverk som styr hur man ska upprätta bolagets årsbokslut, årsredovisning samt hur skulder, tillgångar samt kostnader och intäkter ska värderas.

Läs mer om årsredovisning enligt K2 och K3

Digital inlämning årsredovisning

Bolagsverket erbjuder idag företag att lämna in sin årsredovisning digitalt via deras e-tjänst. Enklast görs detta via den tjänst som du använder för att göra företagets bokslut och årsredovisning. Här går vi igenom vilka steg som sker då du lämnar in årsredovisningen digitalt.

När årsredovisning tillsammans med eventuell revisionsberättelse (som ska laddas upp separat) laddas upp till Bolagsverket hamnar det i ett så kallat eget utrymme som bara ditt företag har tillgång till. Där sparas den i 21 dagar i väntan på att fastställelseintyget har skrivits under. I detta läge så har årsredovisningen ännu inte lämnats in till Bolagsverket utan det är först då fastställelseintyget har skrivits under av företagets vd eller styrelseledamot. Detta görs genom att personen i fråga loggar in på företagets eget utrymme hos Bolagsverket, kontrollerar de inlämnade dokumenten och skriver under. När detta är gjort så kommer årsredovisningen att registreras hos Bolagsverket.

Den som skriver under fastställelseintyget kan direkt se en bekräftelse i Bolagsverket e-tjänst om att årsredovisningen är inlämnad. Denna kvittens kan också skickas vidare till andra intressenter i företaget.

I Bolagsverkets e-tjänst så kommer årsredovisningen att godkännas automatiskt om den är fullständig. Skulle något behöva kompletteras så kommer informationen skickas till bolagets digitala brevlåda hos Bolagsverket, alternativt till företagets e-postadress. Efter att årsredovisningen har reviderats kan en ny skickas in till Bolagsverket.

Fördelar med att lämna in årsredovisning online till Bolagsverket

 • Slipp tidskrävande pappersarbete
 • Undvik fel genom att lämna in från samma system som bokslut och årsredovisning skapas
 • Få bekräftelse direkt på att årsredovisningen är inlämnad
 • Bolagsverket registrerar årsredovisningen automatiskt om den är fullständig

Gör årsredovisning digitalt i Bokio

Gör bokslut och integrera till Årsredovisning Online för att ta fram din årsredovisning och deklaration! Du påbörjar och avslutar hela bokslutsflödet ifrån Bokio men kommer skickas vidare till Årsredovisning Online där du skapar din årsredovisning och deklaration.

 • Beräkning av skatt och resultat
 • Skattemässiga justeringar
 • Inkomstdeklaration 2 (SRU-filer)
 • Årsredovisning enligt redovisningsprinciper för K2
 • Signera digitalt med BankID
 • Skicka årsredovisning direkt till Bolagsverket
 • Nedladdningsbara kopior av bokslut och årsredovisning
 • Digital revisionsberättelse (om företaget har revisor)

Digital signering årsredovisning

När du skapar din årsredovisning via Årsredovisning Online har du även möjlighet att lämna in årsredovisningen digitalt direkt till Bolagsverket.

Ladda ner årsredovisning

Innan du laddar upp och skickar in din årsredovisning till Bolagsverket kan du ladda ner och granska den signerade PDF-versionen. Du kan alltid komma tillbaka och ladda ner den igen vid ett senare tillfälle.

 

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser