Nu blir det ännu enklare att deklarera moms

Nu blir det ännu enklare att deklarera moms

Alla företag som är registrerade för moms ska årligen, kvartalsvis eller månadsvis deklarera sin försäljning tillsammans med in- och utgående moms till Skatteverket.

När du använder bokföringsmallarna i Bokio, beräknas momsen åt dig. Momsrapporten genereras automatiskt och då perioden är slut ser du hur mycket du ska betala in, eller få tillbaka från Skatteverket.

Uppdateringar i Bokios momsrapport

Vi har arbetat med att förbättra momsrapporten för att du så enkelt och smidigt som möjligt ska kunna hantera din moms i Bokio. Lätt som en plätt helt enkelt!

Några av de delar vi har fokuserat på att förbättra är:

  • Momsrapportens utformning så att den matchar Skatteverkets.
  • Uppdelning mellan själva momsrapporten och redovisning av moms till Skatteverket samt bokföringen av detta.
  • Möjlighet att exportera momsrapporten som fil (för att ladda upp hos Skatteverket).

  • Bokföringen av moms förklaras nu tydligt i steg för steg.
  • Möjlighet att klar-markera en momsperiod som har importerats eller gjorts manuellt (och därmed inte ska bokföras).

Här kan du läsa allt om hur momsrapporten i Bokio fungerar och hur du numera kan exportera den och direkt ladda upp till Skatteverket för att deklarera.

Kolla in din nya momsrapport

 

Relaterade artiklar