Likviditet

Definition:

Likviditet är ett företags betalningsförmåga på kort sikt.

Vad betyder likviditet?

Likviditet hänger ihop med hur mycket likvida medel ditt företag har i relation till kortsiktiga skulder. Om ett företag har bra likviditet är det lätt att betala sina kortfristiga skulder i tid och det finns även utrymme för att betala oförutsedda utgifter. Om ett företag har låg likviditet är det svårt att betala sina kortfristiga skulder i tid, eller överhuvudtaget.

Kassalikviditet

Man brukar skilja på kassalikviditet och balanslikviditet. Kassalikviditet innebär att man endast räknar med de tillgångar som finns tillgängliga i form av likvida medel. När man talar om likviditet är det i regel kassalikviditet som åsyftas.

Formel för att räkna ut kassalikviditet

För att räkna ut ditt företags kassalikviditet tar du helt enkelt summan av dina likvida medel och dividerar med dina utbetalningar/kortfristiga skulder, därefter multiplicerar du med 100.

Likviditet = likvida medel / utbetalningar * 100

Generellt kan man säga att om värdet är mindre än 1 är likviditeten dålig – och om värdet är större än 1 är den bra.

Räkneexempel:
Du har 30 000kr i likvida medel och 25 000kr i utbetalningar i november.

30 000 / 25 000 * 100 = 120%

I december har du 35 000kr i likvida medel och 40 000kr i utbetalningar.

35 000kr / 40 000kr * 100 = 87,5%

Balanslikviditet

Balanslikviditet handlar också om ett företags kortsiktiga betalningsförmåga, men till skillnad från kassalikviditet räknar man även med tillgångarna i varulagret. Balanslikviditet är relevant för företag som har ett omfattande varulager, exempelvis inom branscher som detalj- eller grossisthandel.

Formel för att räkna ut balanslikviditet

För att räkna ut balanslikviditeten tar du summan av dina likvida medel och lagertillgångar dividerat med dina kortfristiga skulder, därefter multiplicerar du med 100. (Likvida medel + lagertillgångar) % kortfristiga skulder * 100.

En tumregel är att balanslikviditeten bör överstiga 200% för att betraktas som bra.

Få koll på din likviditet med en likviditetsbudget

Att göra en likviditetsbudget hjälper dig att kartlägga hur dina likvida medel förändras från månad till månad. Det kan hjälpa dig att vara proaktiv ifall dina likviditet skulle sjunka till kritiska nivåer. I så fall finns det vissa åtgärder du kan ta till för att säkra likviditeten.

Läs mer i vår ordlista

Kom igång med Bokio idag!

Vi har allt du behöver för ditt företag: (superenkel) bokföring, företagskonto, fakturering, lönehantering och bokslut. Få ditt företag att växa med Bokio.

Kom igång direkt!

Vi lagrar information på din enhet som krävs för att Bokio ska fungera. Läs mer i vår cookiepolicy. Vi skulle också vilja lagra cookies för marknadsföring och analys som hjälper oss att göra Bokio bättre. Får vi göra det?