Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Anställa sommarjobbare

Anställa sommarjobbare till företaget - har du koll på vad som gäller?

Att anställa sommarjobbare kan vara ett bra sätt att få lite avlastning i arbetet eller få hjälp att komma ikapp med lättare arbetsuppgifter som inte hunnits med under året. Samtidigt som sommarjobbare är billiga att anställa kan du göra stor skillnad i deras liv genom en inkomst och viktig arbetslivserfarenhet, win-win!

Sommarjobb, feriejobb och säsongsarbete

Att anställa någon är en stor investering i ett företag, men genom att ta in en sommarjobbare kan du göra steget mindre men samtidigt få hjälp med många sysslor. Du kan känna på hur det känns att vara någons chef utan att utsätta företaget för så stora risker.

Det är vanligt att stöta på begreppen sommarjobb, feriejobb, och säsongsarbete utan att egentligen reflektera över vad skillnaden är. Nedan reder vi ut vad som definierar var och enskild arbetsform.

Feriearbete

Ett feriearbete eller feriejobb är när en anställd endast jobbar under skolloven. Det allra vanligaste är feriearbete under sommarlovet eftersom det ger en lång sammanhängande arbetsperiod, men det går även att feriejobba på övriga lov.

Säsongsarbete

Ett säsongsarbete definieras av att det begränsas till en viss tidsperiod på året. Det kan till exempel handla om att vara skidinstruktör på en skidskola, jobba som bärplockare eller hålla i ordning i trädgårdar. Det finns en hög efterfrågan på arbete under en viss del av året, medan den försvinner helt när säsongen är slut.

Sommarjobb

Sommarjobb är ett arbete som utförs under just sommaren, alltså kan det ses som ett typ av feriejobb.

Hur ung sommarjobbare får man anställa?

I regel får en person inte jobba förrän han eller hon har fyllt 13 år. Undantaget är för mycket lätta arbetsuppgifter inom ett familjeägt företag som inte har några andra anställda. Från att man fyllt 13 får man börja jobba, om än med begränsade arbetsuppgifter och lite färre timmar per vecka.

Vad ska jag tänka på innan jag anställer sommarjobbare?

När du har att göra med sommarjobbare, inte minst med anställda som är minderåriga (som inte fyllt 18) finns det några extra saker att tänka på gentemot en "vanlig" anställning.

Sommarjobbare mellan 13-15 år

I den här åldern får barnet inte utföra några jobb som innebär stort ansvar, det betyder att du inte kan anställa någon till en butik där de har hand om pengar eller kontanter genom att ta betalt via kassa. Jobbet får heller inte vara jobbigt fysiskt, exempelvis tunga lyft. Givetvis får jobbet inte heller innebära några tunga psykiska påfrestningar.

Ett jobb för någon mellan 13-15 år ska alltså vara riskfritt, mycket lite ansvar och av enkel karaktär. Om du anställer någon som är mellan 13-15 år kan det vara bra att veta att han/hon inte får jobba mer än 35 timmar per vecka eller 7 timmar per dag. Du behöver också ha ett skriftligt godkännande från föräldrarna.

Sommarjobbare mellan 16-18 år

När en anställd är mellan 16-18 år ökar möjligheterna att få hjälp med lite mer vanliga jobb och med mer ansvar. Så länge jobbet inte är direkt riskfyllt så finns det inga juridiska begränsningar för arbetsuppgifter. Det finns inget som hindrar dig från att låta den anställda arbeta ensam (så länge det inte finns kontanter på arbetsplatsen).

Se till att den anställda känner sig trygg

En minderårig har oftast begränsad eller ingen tidigare arbetslivserfarenhet. Det kan pressa dem till att visa framfötterna och göra mer än vad som krävs av dem. I det fallet är det viktigt för dig att inte utnyttja det till din fördel utan vara bra på att sätta gränser. Du måste även ge en bra introduktion till arbetsuppgifterna samt se till att arbetaren får en handledare.

Det är viktigt att skapa en trygg och professionell arbetsmiljö, vissa branscher har särskilda föreskrifter som beskriver vad en minderårig får och inte får göra. Kolla upp om detta är något som påverkar din bransch!

Eftersom en minderårig inte har så mycket referensramar för hur det är att arbeta, är det bra att sommarjobbet bidrar med en positiv bild av hur det är att arbeta.

Du får själv välja anställningsform

Eftersom det är du som anställer en person så är det du som utformar ramarna för anställningen, bland annat vilken anställningsform det handlar om. När det kommer till sommarjobb kan det finnas olika typer av anställningsformer som passar din situation bäst.

Vikariat

Om den du anställer ersätter en annan anställds roll kan vikariat vara en lämplig anställningsform. Du kan också anställa en sommarvikarie som ersätter flera olika roller inom företaget, eftersom tempot på arbetsplatsen i regel är lägre under sommaren.

Särskild visstidsanställning

En särskild visstidsanställning är en anställningsform som ofta förekommer i samband med inhopp eller projektanställningar. Det är ett bra alternativ när du vill anställa någon inom en given tidsperiod, dock inte längre än ett år.

Säsongsanställning

Om din verksamhet är säsongsbetonad, det vill säga att verksamhet bara är igång under en viss tid på året, kan en säsongsanställning vara ett bra alternativ. Några exempel på säsongsanställningar är att jobba med trädgårdsskötsel, bärplockning eller på en nöjespark.

Om den anställde tjänar mindre än grundavdraget

I vissa fall behöver du inte göra skatteavdrag för sommarjobbarens lön, det vill säga dra av skatt från den anställdes bruttolön. Om följande kriterier uppfylls så ska ingen skatt dras av från lönen:

  • Den anställdes årsinkomst understiger grundavdraget, 24 238 kronor för inkomståret 2024
  • Den anställde är i normala fall studerande
  • Den anställde är bosatt i Sverige

Det är upp till sommarjobbaren att räkna ut om han eller hon kommer tjäna mindre än 24 238 kronor under året. Om så är fallet ska blanketten Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag lämnas till dig i god tid innan den första löneutbetalningen.

Om den anställde sedan skulle tjäna mer pengar än grundavdraget via ett nytt jobb kommer detta jämnas ut genom att han eller hon blir skyldig Skatteverket pengar i sitt slutskattebesked, och får då betala in beloppet som restskatt.

Vad är en rimlig lön om du inte har kollektivavtal? 

Om du är ett litet företag är chansen att du inte har kollektivavtal stor. I ett kollektivavtal framgår vilka löner som ska gälla, inklusive lägstalönen. Om du inte har kollektivavtal finns det ingen lagstadgad lägstalön att utgå från, istället får du och sommarjobbaren löneförhandla.

Det finns rekommendationer för löner att läsa sig till på webben, och du kan alltid höra av dig till de facken som verkar för din bransch för att få en uppfattning om vad som är en lämplig lön.

Semesterersättning för sommarjobb

När du bestämmer lön för din anställde så är det viktigt att vara tydlig med om lönen är inklusive eller exklusive semesterersättning. Det är obligatoriskt att betala semesterersättning och det ska tydligt framgå på lönespecifikationen hur stor del av lönen som är just semesterersättning. Enligt semesterlagen så motsvarar semesterersättning tolv procent av den intjänade lönen.

Har sommarjobbare rätt till semester?

För anställningar som är kortare än tre månader, och det inte finns möjlighet till förlängning, så har den anställde inte något rätt att få betald semester. Däremot så kan du välja om du vill godkänna obetald semester, men det är inget krav eftersom det rör sig om arbete under en kort period.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser