Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
11 skattetips inför 2021

11 skattetips inför 2021

Till dig som småföretagare kommer här tips från vår samarbetspartner Accountor. 2021 är snart här och som egenföretagare finns det vissa åtgärder som kan vara värda att se över innan räkenskapsårets slut. Den här artikeln täcker några av det viktigaste sakerna att tänka på inom skatt och skatterådgivning, samt några relevanta redovisningstips för småföretag vid årsskiftet.

1. Inventarier

Inventarier av mindre värde, det vill säga ett halvt prisbasbelopp (23 650 kr för 2020), kan med fördel köpas in före årsskiftet för att minska skatten. Gör du flera inköp av inventarier som inte har med varandra att göra gäller 23 650 kr för varje inköpstillfälle.

Vad du däremot inte kan göra är att dela upp inköp av inventarier som hör ihop för att därigenom kringgå beloppstaket. Överstiger du beloppet ska inköpet bokföras som inventarier, föras in i inventarieregistret och skrivas av under flera år.  

Så här hanterar du inventarier och avskrivningar i bokföringen.

2. Tänker du starta aktiebolag eller ombilda till aktiebolag?

Om du går i tankar på att starta upp ett aktiebolag kan det vara fördelaktigt att registrera bolaget före årsskiftet. Gör ditt nya bolag ett bra resultat och du vill ta ut utdelning har du möjlighet att ta ut mer pengar som beskattas till den lägre skattesatsen 20%. Om du startar/förvärvar bolaget före årsskiftet har du möjlighet att ta ut 183 700 kr (2,75 IBB) mer i utdelning, med 20% kapitalskatt.

– Om man hårdrar det ska du inneha aktierna i bolaget före årsskiftet och måste därmed ha betalt in pengarna på banken innan årsskiftet för att kunna tillgodoräkna dig så kallad sparad utdelning. Det räcker alltså inte att bara registrera bolaget hos Bolagsverket, säger Mikael Svensson, skattekonsult på Accountor.

3. Undvik enkla fel i årsredovisningen

Det är inte helt ovanligt att företagare lämnar in felaktiga årsredovisningar. Oftast är felen lätta att upptäcka, som till exempel att balansräkningen inte balanserar eller att resultaträkningen inte summerar korrekt. Då en årsredovisning är felaktig rapporteras detta till Bolagsverket och kommer med som en notis i kreditupplysningar om ditt företag. Det ser förstås inte bra ut. Se därför till att ta ett extra kontroll och verifiera att det stämmer. Är du osäker på hur en årsredovisning ska upprättas bör du överväga att ta hjälp av en redovisningskonsult.

 

Skattekonsultens tips till ägare av fåmansbolag (FÅAB)

Fåmansbolag är ett onoterat aktiebolag där max fyra personer äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna.

4. Ta ut rätt lön

Under förutsättning att det finns resultat och likviditet i bolaget bör du ta ut 523 200 kr i lön 2020 (vilket är brytpunkten för statlig inkomstskatt). För personer över 65 är gränsen 575 500 kr. Alternativt kan du sikta lite högre och ta ut en lön på 539 000 kr, vilken ger en maximal pensionsgrundande inkomst. Högre än 539 000 kr bör du helst inte ta ut. Då bör du titta på utdelning eller högre avsättning till tjänstepension istället.

5. Tjänstepension

Avdrag för tjänstepension uppgår till max 35% av den anställdes lön (beräkna utifrån högsta lönen innevarande år eller föregående år), dock max 473 000 kr i avdrag per år/anställd. Förmodligen sätter få av 35% då det innebär ett väldigt högt löneuttag, men upp mot 5-10 % är inte ovanligt om du redan har tagit ut mycket lön. 

6. Utdelning

Äger du kvalificerade andelar med mer än 4 % i ett FÅAB bör du eller närstående till dig ta ut tillräckligt med lön för att kunna utnyttja lönebaserad utdelning (även kallat Huvudregeln i 3:12-reglerna). Lönen måste uppgå till minst 6 IBB (400 800) +5 % av de totala lönerna, dock max 9,6 IBB = 641 280 kr. Så i vissa fall kan det vara värt att ta ut en högre lön än 539 000 kr för att kunna utnyttja 3:12 reglerna till max.

7. Gåvor

Anställda kan få separata jul- respektive coronagåvor skattefritt till ett värde om max 450 kr inkl. moms respektive 1 000 kr inkl. moms. Det går också att ge en kombinera gåva skattefritt till ett värde av högst 1 450 kr inkl. moms.

Så här bokför du gåvor till anställda och kunder.

8. Se över om bolaget närmar sig gränsvärdena för revisionsplikt

Kanske har du redan frivilligt en revisor, det finns många fördelar med det, framför allt är det bra om du letar investerare. Har företaget ingen revisor ska du hålla koll på gränsvärdena för när revisionsplikten aktualiseras. Om mer än ett av villkoren nedan uppfylls under de två senaste räkenskapsåren måste du ha en revisor:

>3 anställda
+1,5 Mkr i balansomslutning
+3 Mkr i nettoomsättning

9. Friskvård

Friskvård är bra för alla så se till att att använd friskvårdsbidraget som är skattefritt. Mycket har hänt kring reglerna för friskvård under året. Du får idag friskvårdsbidrag för fler aktiviteter än tidigare. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

 

Skattekonsultens tips till ägare av enskilda firmor

10. Rätt resultat

Att få tillbaka på skatten brukas uppskattas men lockas inte att ”trycka fram” för mycket resultat via periodiseringsfonder och expansionsmedel. Med hjälp av periodiseringsfonder kan du skjuta upp beskattningen med upp till 30% av resultatet i upp till sex år. Syftet med periodiseringsfonder är inte främst att minska bolagsskatten ett enskilt år utan för att fördela inkomsten över flera år.

Under vissa förutsättningar kan det vara skattemässigt fördelaktigt att använda sig av expansionsmedel och spara överskottet i bolaget. Det är dock ett komplicerat område, så vi rekommenderar att du kontaktar en skatterådgivare.

På motsvarande sätt som du i aktiebolaget bör ta ut ”rätt lön”, bör du i enskilda firman i regel tillåta beskattning av överskott i nivå med pensionsgrundande inkomst (ca 520 000 kr) innan du börjar fundera på vad du ska göra med resterande överskott.

11. Se över om bolaget närmar sig gränsvärdet för K2-regelverket

Omsätter företaget över 3 Mkr får du inte längre upprätta förenklat årsbokslut, utan måste övergå till K2-regelverket. Läs mer om K2 regelverket här.

 

Anlita en konsult i Bokio

Behöver du hjälp med skatt eller andra frågor som rör redovisning? I Bokio kan du anlita en konsult från Accountor eller någon annan av våra samarbetspartners. Begär en offert från valfri byrå och få hjälp med all typ av administration och bokföring direkt i Bokio.

Anlita en konsult

Läs mer om tjänsten Anlita en konsult i Bokio.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser