Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning - allt du behöver veta som säljer varor eller tjänster inom EU

Företag som bedriver handel inom EU ska förutom sin momsdeklaration lämna in en så kallad periodisk sammanställning, en typ av dokumentation av hur mycket varor och/eller tjänster du har sålt momsfritt till företag inom EU. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om periodisk sammanställning!

Vad är en periodisk sammanställning?

En periodisk sammanställning är en del av ditt företags redovisning och till skillnad från momsdeklarationen tar den även upp tjänster eller varor som sålts momsfritt. Med andra ord beskriver den periodiska sammanställningen de varor och tjänster som ett företag har sålt till kunder i andra EU-länder.

För att en försäljning ska tas upp i den periodiska sammanställningen krävs det att varan ska transporteras från Sverige till mottagarens land eller att tjänsten ska ha köpts av ett företag som har sitt säte i ett annat land inom EU, och mottagaren ska ha ett giltigt momsregistreringsnummer.

Vad ska en periodisk sammanställning innehålla?

En periodisk sammanställning ska innehålla detaljerad information om försäljningen till andra EU-länder. Den vanligaste informationen som ska vara inkluderad i en periodisk sammanställning är:

  • Värdet av de varor eller tjänster som du har sålt momsfritt till företag inom EU
  • Värdet av vidareförsäljning av varor vid trepartshandel inom EU
  • Namn på mottagare, dess momsregistreringsnummer och säte

Därtill finns det i vissa fall mer specifika uppgifter som ska vara med, bland annat om du överför varor mellan olika verksamheter i olika länder inom EU eller information kring varor i ett avropslager.

Periodisk sammanställning datum - när ska man lämna in periodisk sammanställning?

Hur ofta du behöver lämna in din periodiska sammanställning beror på om du säljer varor eller tjänster:

  • För dig som säljer varor ska den periodiska sammanställningen lämnas in varje månad
  • För dig som säljer tjänster ska den periodiska sammanställningen lämnas in en gång per kvartal
  • För dig som säljer varor och tjänster ska den periodiska sammanställningen lämnas in varje månad

Du som lämnar in din periodiska sammanställning på blankett ska lämna in den senast den 20:e månaden efter försäljningen. Om du har sålt varor momsfritt inom EU i januari ska dessa alltså redovisas i den periodiska sammanställningen som lämnas in senast 20 februari.

Om du istället lämnar in via Skatteverkets e-tjänst får du några extra dagar på dig och behöver lämna in den senast den 25:e månaden efter att försäljningen har skett.

Detta gäller oavsett hur ofta du redovisar momsen i ditt företag. Om du exempelvis redovisar moms kvartalsvis men säljer varor momsfritt till andra EU-länder ska du lämna in din periodiska sammanställning varje månad och din momsdeklaration varje kvartal.

Undantag för mindre företag

För dig som har ett mindre företag och inte säljer så stora summor kan du ansöka om att lämna in den periodiska sammanställningen en gång i kvartalet. Du kan ansöka om kvartalsrapportering om din varuförsäljning till andra EU-länder är mindre än 500 000 kronor under det kvartal du ansöker för.

Är försäljning inom EU alltid momsfritt?

I regel kan du utgå från att försäljning inom EU är momsfri förutsatt att du gör affärer med andra företag och inte privatpersoner. För att kunna skicka en faktura utan moms, så kallad omvänd skattskyldighet, behöver du veta om mottagarens momsregistreringsnummer (VAT-nummer) för att vara säker på att mottagaren kommer redovisa momsen i sitt hemland.

Läs mer om omvänd skattskyldighet.

Lämna periodisk sammanställning digitalt eller blankett?

Du får själv välja om du väljer att lämna in digitalt eller via fysisk blankett. Att lämna in digitalt har många fördelar, exempelvis att det går snabbare och att det finns mindre felkällor än om du skickar blanketten med brev. Du får även några dagar extra på dig att sammanställa din redovisning.

När du lämnar digitalt så finns det två sätt att gå till väga. Antingen via Skatteverkets e-tjänst eller via Skatteverkets filöverföring. Det senare är att föredra om du har en omfattande försäljning.

Momsdeklaration och periodisk sammanställning

Momsdeklaration och periodisk sammanställning är tätt sammankopplade. Momsdeklarationen används för att redovisa och betala in moms till Skatteverket, medan den periodiska sammanställningen ger en detaljerad överblick av den momsfria försäljningen inom EU. Det betyder att information om försäljning i viss mån kommer överlappa i de olika rapporterna.

Ska man alltid lämna in en periodisk sammanställning?

Nej, det är bara om du har bedrivit momsfri handel med länder inom EU som du ska lämna in en periodisk sammanställning. Om du under en månad inte har sålt någon vara så behöver du inte skicka in en periodisk sammanställning.

Vad händer om man glömmer lämna in den periodiska sammanställningen i tid?

Om du är sen med att lämna in din periodiska sammanställning riskerar du att debiteras en förseningsavgift om 1 250 kronor.

Bokio hjälper dig med din periodiska sammanställning!

När du fakturerar med Bokio håller systemet koll på vilka fakturor som du har skickat utan moms, och kan baserat på den här informationen automatiskt hjälpa dig att ta fram din periodiska sammanställning. Så att du kan fokusera på det som verkligen betyder något i ditt företag!

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser