Verifikation

Definition:

En verifikation är ett underlag till en post i bokföringen, ofta ett kvitto eller leverantörsfaktura.

Verifikation används för att verifiera en post

Verifikation, ibland benämnt som verifikat, är någon form av dokumentation som styrker en post i bokföringen. För att post ska gå att bokföra krävs det att det finns en verifikation som styrker affärshändelsen.

Vanliga exempel på verifikationer är kvitton och leverantörsfakturor. Verifikationer behöver sparas även efter att en affärshändelse har bokförts, enligt bokföringslagen ska verifikationer sparas i 7 år.

Hur ser en verifikation ut?

Även om utseendet skiljer sig mellan olika verifikationer finns det regler på vad de måste innehålla:

  • Datum för när verifikationen sammanställdes
  • Datum för när affärshändelsen inträffade
  • Information om vad affärshändelsen avser
  • Belopp
  • Vem som är motpart
  • Verifikationsnummer
  • Övrig information som ibland kan behövas för att säkerställa sambandet mellan affärshändelsen och verifikationen.

Hur struktureras verifikationer?

Exakt hur verifikationerna struktureras i bokföringen är inte helt skrivet i sten, däremot ska det alltid finnas något nummer som identifierar en verifikation. Man kan välja om man vill ha olika verifikationsnummer för olika typer av verifikationer – det väsentliga är att bokföringen är överskådlig och tydlig.

Verifikationer i Bokio

Läs mer i vår ordlista

Kom igång med Bokio idag!

Vi har allt du behöver för ditt företag: (superenkel) bokföring, företagskonto, fakturering, lönehantering och bokslut. Få ditt företag att växa med Bokio.

Kom igång direkt!

Vi lagrar information på din enhet som krävs för att Bokio ska fungera. Läs mer i vår cookiepolicy. Vi skulle också vilja lagra cookies för marknadsföring och analys som hjälper oss att göra Bokio bättre. Får vi göra det?