Revision

Definition:

Revision innebär att en oberoende person granskar och uttalar sig om ett företags bokföring och redovisning.

Vad är revision?

Vad betyder revision? Revision är en process där en oberoende revisor granskar företagets ekonomiska rapportering för att säkerställa att den är korrekt och fullständig. Syftet med revisionen är att ge företagsledningen, ägarna och andra intressenter förtroende för företagets redovisning.

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse är en rapport från revisorn som beskriver resultatet av revisionen och ger företagsledningen och andra intressenter information om företagets ekonomiska situation.

Revisionsplikt – vilka företag har krav på revisor?

Vissa företag har revisionsplikt medan andra inte har det. Det är främst företagsform och storleken på företaget som avgör vad som gäller.

Aktiebolag

När det kommer till aktiebolag är huvudregeln att man ska ha revisor, men det finns vissa undantag. Finansiella företag, publika aktiebolag och aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning måste alltid ha revisor dock.

Om ditt aktiebolag når upp till två eller tre av samma gränsvärden två år i rad har bolaget revisionsplikt:

  • Fler än 3 anställda (i medeltal)
  • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning 

För aktiebolag som inte uppfyller kraven är det frivilligt om man vill ha revisor eller inte.

Enskild firma

I regel har inte enskilda näringsidkare någon revisionsplikt. Eftersom det på många sätt är fördelaktigt att ombilda till aktiebolag när den enskilda firman expanderar är de flesta enskilda närningverksamheterna inte tillräckligt stora för att det ska vara värt med revision.

Om minst två av gränsvärdena under de två senaste åren uppfylls har firman revisionsplikt:

  • Över 50 anställda (i medeltal)
  • Över 40 miljoner kronor i balansomslutning
  • Över 80 miljoner i nettoomsättning

Handelsbolag

För de flesta handelsbolag krävs ingen revisor, men för handelsbolag som är stora tillkommer det revisionskrav. Beroende på hur ägarstrukturen ser ut gäller olika gränsvärden för att revisionspliken börjar gälla.

Kommanditbolag

För kommanditbolag gäller samma regler som för handelsbolag:

Läs mer i vår ordlista

Kom igång med Bokio idag!

Vi har allt du behöver för ditt företag: (superenkel) bokföring, företagskonto, fakturering, lönehantering och bokslut. Få ditt företag att växa med Bokio.

Kom igång direkt!

Vi lagrar information på din enhet som krävs för att Bokio ska fungera. Läs mer i vår cookiepolicy. Vi skulle också vilja lagra cookies för marknadsföring och analys som hjälper oss att göra Bokio bättre. Får vi göra det?