Revisor

Definition:

En revisor är en yrkesperson som jobbar med att kontrollera och godkänna ett företags bokföring och redovisning.

Vad gör en revisor?

En revisor är en utomstående person som gör revisioner åt företag, det vill säga kontrollerar och godkänner dess redovisning. Att ha en revisor kan ses som en kvalitetsstämpel eftersom man då vet att redovisning har gått rätt till och ger en rättvisande bild av ett företags ekonomiska ställning.

Ett vanligt missförstånd är att revisorer upprättar bokföring och årsredovisningar, men det gör de inte, de granskar och godkänner dem. Det prakiska redovisningarbetet står företaget själva för eller i samarbete med redovisningskonsulter.

Det är vanligt att företag behåller samma revisor i många år, eftersom revisorn då får en djup inblick i verksamheten och då kan agera som bollplank och rådgivare i ekonomiska frågor.

Revisor utbildning

Utbildningen för revisorer kan se lite olika ut. Vanligtvis har en revisor utbildad sig inom företagsekonomi vid en högskola eller ett univeristet, det väsentliga är dock inte att vilken program man har läst, utan att man har läst de tio obligatoriska ämnesområdena, vilka är:

  1. Allmän redovisningsteori och redovisningsprinciper
  2. Rättsliga krav och standarder rörande upprättande av årsredovisning och koncernredovisning
  3. Internationella redovisningsstandarder,
  4. Räkenskapsanalys
  5. Intern redovisning och ekonomistyrning,
  6. Riskhantering och intern kontroll
  7. Räkenskaps- och förvaltningsrevision samt yrkeskunnande
  8. Rättsliga krav och yrkesregler rörande lagstadgad revision och revisorer
  9. Internationella revisionsstandarder
  10. Yrkesetik och oberoende.

Punkterna 1-5 omfattas av studier vid högskola eller universitet medan 6-10 kan ske antingen på ett lärosäte eller på plats på en revisionsföretag. För att utbildningspunkterna 6-10 ska ske på en revisionsföretag krävs det att det finns en utbildningsplan på plats, som är godkänd av Revisorsinspektionen.

Totalt sett tar utbildning sex år och avslutas med ett prov. Om provet blir godkänt har du framgångsrikt erhållet en revisorsexamen.

Auktoriserad revisor - en skyddad titel

Revisor är ingen skyddad titel, vilket innebär att vem som helst kan kalla sig för revisor. Därför skiljer man på olika typer av revisorer – kvalificerade revisorer och övriga revisorer. Övriga revisorer kan exempelvis vara lekemannarevisorer och förtroendevalda revisorer.

Kvalificerade revisor är revisorer som har genomgått rätt utbildning och avlagt en revisorexamen enligt ovan nämda process. I gruppen kvalificerade revisorer ingår godkända revisorer och auktoriserade revisorer. Nuförtiden går det inte längre att utbilda sig till en godkänd revisor, men de som redan har den titeln kan bli beviljade fortsatt godkännande.

Titeln auktoriserad revisor fungerar som en kvalitetsgaranti för att särskilja utbildade revisorer från de som inte har genomgått någon särskild utbildning för att bli revisor.

Läs mer i vår ordlista

Nystartat företag?

Vi bjuder på första halvåret! Få en extra förmånlig start i ditt företag tillsammans med Bokio.

Läs mer om erbjudandet

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.