Kundfordringar

Definition:

En kundfordran uppstår när en säljare har sålt en tjänst eller vara, men ännu inte har fått betalt av kunden.

Vad är kundfordringar?

En kundfordran är en är skuld som en köpare har till en säljare, som uppstår när säljaren har levererat en vara eller utfört en tjänst till en kund som ännu inte har betalat. Eftersom många fakturor har en kredittid om 30 dagar, alltså den tid som kunden har på sig att betala från att köpet har gjorts, är det vanligt att det uppstår kundfordringar när företag gör affärer.

Exempel: Karlstad Krukmakeri AB ska måla om sin butik. De hyr in ett externt företag för att se till att det blir snyggt och professionellt. Molkoms Måleri AB anlitas för projektet som förväntas ta 20 timmar. Karlstad Krukmakeri AB och Molkoms Måleri AB ingår ett avtal där kredittiden är 30 dagar. Under de 30 dagarna efter att butiken är färdigmålad har Molkoms Måleri AB en kundfordran på Karlstad Krukmakeri AB.

Osäkra kundfordringar

Precis som namnet antyder så är osäkra kundfordringar en kundfordran där det finns en risk för att kunden inte kommer att betala beloppet. Det kan finnas olika anledningar till att en kund inte betalar sina fakturor, exempelvis att företaget i fråga har dålig ekonomi och inte har tillräckligt med likvida medel för att betala.

Osäkra kundfordringar kan leda till kundförlust

En kundförlust innebär att kunden inte betalar sin fordran och att du tyvärr inte får betalt för ditt arbete. Om du inte har fått betalt av en kund trots att förfallodatumet har passerat kallas det ofta för befarad kundförlust, det innebär att det fortfarande finns chans att få betalt av kunden, exempelvis efter att ha skickat en påminnelse.

En konstaterad kundförlust däremot är när du med stor säkerhet bedömer att du inte kommer få betalt av kunden, detta kan exempelvis hända när ett företag går i konkurs.

Hur kan man undvika osäkra kundfordringar?

Som egenföretagare är goda kundrelationer och ett bra rykte väsentliga delar för att få såväl nya som återkommande kunder. Ett sätt att bibehålla bra relationer med leverantörer och kunder är att alltid hålla sina avtal och inte vara sena med betalningar. Trots detta finns det företag som är dåliga på att betala sina fakturor i tid, vilket kan påverka ditt företags ekonomi negativt.

Ett alternativ är att göra kreditupplysning på nya kunder för att se vad de har för kreditvärdighet. På så sätt kan du se om den potentiella kunden har ett förflutet att inte betala sina fakturor i tid. Om så är fallet kan det vara läge att inte ingå samarbetet eller alternativt strama åt villkoren, exempelvis genom högre dröjsmålsränta eller förskottsbetalning.

Om du har att göra med ett aktiebolag är dess årsredovisning en offentlig handling och lätt att få tag på online. Där kan du kolla på olika nyckeltal för att skapa dig en egen bild av företags likviditet.

Vad händer om kunden inte betalar i tid?

Om en kund inte betalar sin faktura i tid, kan du vidta olika åtgärder för att få in betalningen. Beroende på vad ni har avtalat när ni ingick affären finns det olika förutsättningar.

Det vanligaste att göra när en kund inte har betalat i tid är att skicka en betalningspåminnelse. Du har också rätt att lägga på en dröjsmålsränta på fakturan, så det är en extra avgift som stiger i takt med att förseningen fortsätter.

Så funkar dröjsmålsränta.

Om kunden fortfarande inte betalar så är en väg att gå att koppla in ett inkassoföretag som kan hjälpa till att driva in skulden. Därefter är en sista utväg att koppla in Kronofogden som genom ett betalningsföreläggande kan vidta lämpliga åtgärder för att få in betalningen.

Få bättre koll på kundfordringar med ett kundreskontra

Ett kundreskontra är en typ av sidoordnad bokföring som används för att få en bättre översikt på kunder. Det innehåller information om fakturor, betalningar och kontaktuppgifter relaterade till dina olika kunder.

På så sätt kan du se status på fakturor för varje enskild kund och enkelt hålla reda på vilka fakturor som närmar sig förfallodatumet.

Läs mer om kundreskontra.

Hur bokförs kundfordringar?

En kundfordran som betalas bokförs precis som en vanlig faktura. Vid fakturametoden bokas händelsen vid två tillfällen: det första när fakturan skickas och kundfordran uppstår, och det andra tillfället är när kunden betalar fakturan. Om du använder kontantmetoden bokförs fakturan endast vid betalningstillfället, med andra ord skapas ingen kundfordran i bokföringen.

Om du har kundfordringar som sträcker sig över olika avstämningsperioder, exempelvis kvartal eller räkenskapsår, så ingår kundfordringar i omsättningstillgångar i balansräkningen. I bokslutet finns det en rubrik som heter Fordringar, under denna ska kundfordringar redovisas.

Hur bokförs osäkra kundfordringar och kundförluster?

Så påverkar kundfordringar ett företags ekonomi

Kundfordringar spelar en stor roll i ett företags ekonomi eftersom de påverkar kassaflödet och likviditeten. Om du får betalt snabbt av dina kunder så bidrar det till en bättre likviditet, och om dina kunder är långsamma med att betala sina fordringar sjunker din likviditet. Att ha bra koll på dina kundfordringar är därför en viktig del för att upprätthålla en hälsosam ekonomi i företaget.

Fakturera enkelt i Bokio

Slipp oroa dig över krånglig admin och tidskrävande letande för att hitta dina kunders betalningar. I Bokio blir det enkelt att fakturera och hålla koll på kunders betalningar med ett integrerat kundreskontra.

Läs mer i vår ordlista

Nystartat företag?

Vi bjuder på första halvåret! Få en extra förmånlig start i ditt företag tillsammans med Bokio.

Läs mer om erbjudandet

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.