Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Förfallodatum - hur fungerar förfallodatum på fakturor?

Förfallodatum - hur fungerar förfallodatum på fakturor?

När du får en faktura har du sannolikt kommit i kontakt med termen "förfallodatum". Men vad betyder det egentligen? Hur långt fram ska ett förfallodatum vara? Vad händer om man inte betalar innan förfallodatumet? I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om förfallodatum på fakturor!

Vad är ett förfallodatum?

Förfallodatum är det datum då en betalning för en vara eller tjänst ska ha kommit fram till den som har skickat fakturan. Med andra ord det datum som fakturan förfaller. Det räcker alltså inte att pengarna dras från ditt konto på förfallodatumet, utan betalningen ska ha kommit in på säljarens konto.

Förfallodatumet framgår alltid tydligt på en faktura, oftast högt upp på fakturan. Ibland kan formuleringen för förfallodatumet variera: det är vanligt att det står "förfallodag", "betalning oss tillhanda" eller helt enkelt "förfallodatum".

Om du betalar en faktura tätt inpå förfallodatumet behöver du vara medveten om att din betalmetod eventuellt kan ha några dagars fördröjning.

Om du exempelvis gör en banköverföring till ett konto som har samma bank, kan du räkna med att pengarna kommer att nå mottagaren samma dag.

Om du däremot gör en överföring till en annan bank tar det i regel en bankdag innan pengar kommer in på mottagarens konto. Det är viktigt att känna till att olika betalmetoder tar olika lång tid att behandlas och att du i vissa fall måste göra betalningen ett par dagar i förväg.

Vad är det för skillnad mellan fakturadatum och förfallodatum?

Fakturadatum är den dag då en faktura skapas och skickas till kunden, medan förfallodatum, som tidigare beskrivits, är det datum som en betalning ska vara utställaren av fakturan tillhanda. Den tid som löper mellan fakturadatumet och förfallodatumet kallas för kredittid.

Hur bestäms förfallodatumet?

Det är upp till säljaren att bestämma förfallodatumet för en faktura. Varje företag har upprättade betalningsvillkor som bestämmer hur lång kredittid en faktura har, och kan i vissa fall göra undantag för särskilda kunder.

Förfallodatumet utgår från fakturadatumet plus de antal dagar som är reglerade i betalningsvillkoren. Om detta skulle leda till att förfallodatumet är en helgdag, skjuts datumet automatiskt fram till nästa helgfria vardag.

Fördelen för dig som skickar en faktura med kort kredittid är att du får in pengar till ditt konto snabbare, och på så sätt får en bättre likviditet. Nackdelen med en kort kredittid är att köparen kan känna sig stressad och inte hinner få tillräckligt med tid för att bestrida fakturan om varan inte skulle fungera som den ska.

30 dagars faktura

Det vanligaste är att företag erbjuder 30 dagars kredittid på sina fakturor. Det förekommer även att företag har både kortare och längre kredittid på sina fakturor.

Det finns ingen lag som reglerar när förfallodatumet ska vara i förhållande till ett köp, mer än att förfallodatumet inte kan vara tidigare än då varan har hunnit levereras till kunden.

Om förfallodatumet är en röd dag

Om du får en faktura som förfaller på en röd dag gäller lite särskilda regler. Vad som definieras som en röd dag fastställs i lagen om skuldebrev. I den kan man läsa att en röd dag är alla lördagar och söndagar, midsommarafton, julafton eller nyårsafton.

Om förfallodatumet råkar vara en röd dag skjuts betalningen fram till nästkommande helgfria vardag. Det finns dock enstaka undantag, exempelvis vid hyra av fast egendom. Eftersom det inte ligger under samma lag skiljer sig villkoren åt. Eftersom hyra ska betalas i förskott, ska betalningen vara mottagaren tillhanda innan den röda dagen.

Kan man flytta fram förfallodatumet?

I regel kan man som kund inte flytta fram förfallodatumet på egen hand. Däremot går det att ta upp frågan till diskussion med den andra parten i affären. Om säljaren har förståelse för din situation kan kredittiden eventuellt förlängas. Då krävs det oftast att dina tidigare fakturor ska vara betalda och det ska vara långt kvar till det ordinarie förfallodatumet.

Vad händer om man betalar på förfallodatumet?

För avsändaren av fakturan spelar det ingen roll om du betalar fakturan med tio dagar kvar eller på sista dagen, så länge pengarna har kommit in till kontot på förfallodatumet.

Som kund är det viktigt att säkerställa att pengarna faktiskt har nått mottagaren på förfallodatumet, inte bara att de har lämnat ditt konto.

Det är bra att känna till att olika betalmetoder tar olika lång tid att hantera och genomföras. Om du har en faktura som förfaller på en måndag och du betalar på den föregående fredagen är det inte säkert att pengarna hinner komma fram i tid eftersom en betalning kan ta 1-3 bankdagar. Eftersom lördagar och söndagar inte är bankdagar finns det risk att betalningen inte når mottagaren förrän efter förfallodatumet.

Vad händer om man inte har betalat en faktura?

Om du inte har betalat på förfallodatumet betyder det att betalningen är försenad och därmed att du inte har uppfyllt din del av avtalet. Beroende på vilka betalningsvillkor som säljaren har kommer du behöva ta konsekvenserna av den sena betalningen. Vissa företag är snabba med att skicka ut en påminnelsefaktura redan dagen efter, medan andra företag är snällare och väntar ett par dagar.

I samband med att påminnelsefakturan skickas ut tillkommer en mindre extra kostnad, och för varje dag som går efter att du inte betalat kan det tillkomma dröjsmålsränta (beroende på vad som är angett i betalningsvillkoren).

Ett företag har egentligen ingen juridisk skyldighet att skicka ut en påminnelse, utan kan lämna över ärendet till ett inkassoföretag direkt. Detta är dock ett sätt att skada en kundrelation och är därför sällsynt.

Sammanfattningsvis kan man säga att det kan tillkomma avgifter och räntor som innebär en onödig kostnad för dig om du inte betalar innan förfallodatumet. Om ett ärende slutar hos ett inkassoföretag kan dessutom din kreditvärdighet påverkas negativt.

Vad kan man göra om jag man kan betala en faktura?

Om du märker att du har svårigheter med att betala en faktura bör du kontakta företaget så snabbt som möjligt. Om du vet att du kommer kunna ha tillräckligt med likvida medel precis efter förfallodatumet kan det eventuellt gå att flytta fram förfallodatumet.

Det kan även gå att hitta andra lösningar, som exempelvis få möjlighet att dela upp betalningen i mindre omgångar. Det underlättar om du är transparent med din situation och är ute i god tid. Därefter kan det krävas att ni tillsammans finner en kompromiss som bägge parter är nöjda med.

Det är bra att ha i åtanke att säljaren inte har några krav på sig att gå med på att hjälpa till att hitta en lösning. Det är i grund och botten köparens problem och ansvar att kunna betala sina fakturor i tid.

Tips för att inte glömma av förfallodatum

Det är av stor vikt att betala sina fakturor i tid. Dels för att upprätthålla goda kundrelationer men inte minst för att undvika att dra på sig onödiga kostnader.

Ibland kan en utebliven betalning bero på att man helt enkelt inte har likvida medel för att betala en faktura, i andra fall kan det handla om rent slarv. Nedan listar vi lite tips som du använda för att inte missa att betala fakturor i tid:

Betala fakturor med autogiro

Då dras betalningen från ditt konto automatiskt. Se bara till att det finns tillräckligt med pengar på kontot som autogirot är kopplat till.

Lägg till påminnelse

Skriv upp alla förfallodatum i en digital kalender eller i mobilen. Gör det till en vana att kolla din kalender dagligen.

Ha några dagars framförhållning

Med en liten tidsbuffert hinner betalningen komma fram i tid, och om något skulle bli fel har du tid på dig att rätta till misstaget.

Fakturera med Bokio

I Bokio kan du både betala och skicka fakturor. Du får automatiskt en påminnelse när en faktura är obetald och börjar närma sig förfallodatumet. Genom att bokföra och fakturera i samma program kan du enkelt följa upp alla dina fakturahändelser i realtid och automatiskt bokföra fakturor när de har blivit betalda.

Läs mer om fakturering i Bokio.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser