Reskontra

Definition:

Reskontra är en typ av sidoordnad bokföring som gör att du får bättre överblick över affärshändelser, exempelvis leverantörsskulder eller kundfordringar.

Vad är reskontra?

Reskontra är ett begrepp inom bokföringen som syftar på en sidoordnad bokföring. Det går att jämföra med en databas som rymmer information om fakturor, betalningar, kontaktuppgifter eller liknande. Det finns olika typer av reskontran, där innehållet kan variera beroende på vad reskontran är tänkt att hjälpa till med.

Det finns två typer av reskontran som är vanliga: kundreskontra och leverantörsreskontra. Tillsammans fångar de upp den mest väsentliga informationen kring inkommande betalningar, kundfordringar, och utgående betalningar i form av leverantörsskulder.

Varför används reskontra?

När du använder dig av reskontra ger det dig en organiserad och detaljerad översikt över dina ingående och utgående betalningar. Det gör det enklare att få en överblick över fordringar och skulder, vilket kan göra att du får mer koll och kontroll över ditt företags ekonomi. Reskontran kan därför göra att din fakturering blir effektivare, samtidigt som betalningsuppföljning och skuldhantering underlättas.

Måste man använda reskontra i sin bokföring?

Det finns inget i bokföringslagen (eller andra relevanta förordningar) som säger att du måste använda dig av reskontra i din bokföring. Däremot kan många företag gynnas av att använda reskontran eftersom detta underlättar administrativa delar av din ekonomihantering.

För de allra minsta företagen, med väldigt få ingående och utgående betalningar, kan det däremot gå lika bra att klara sig utan reskontran. Syftet med reskontran är inte att skapa ytterligare en sak för dig som företagare att tänka på, utan snarare att göra det lättare för dig att hålla ordning på dina transaktioner.

Kundreskontra - vad är kundreskontra och hur fungerar det?

En av de vanligaste typerna av reskontra är kundreskontra. Här återfinns fakturor och fordringar som är relaterade till kunder. Det är även vanligt att central information om varje kund finns i kundreskontran, exempelvis organisationsnummer, adress, och information om kontaktpersonen på företaget.

Om vi som exempel ponerar att du driver medelstort företag som fakturerar 15 olika kunder varje månad. Utan ett kundreskontra samlas alla inkomna transaktioner på kontot för kundfordringar och det är väldigt svårt att se vilken kund som har betalat och vilka kunder som du fortfarande inväntar betalningen från.

Med en kundreskontra har du separat sidoordnad bokföring för alla 15 olika kunder, där du enkelt kan gå in och kolla vad statusen är för var och en av kunderna.

När en kundfodran har blivit betald försvinner fakturan från kundreskontran. När du stämmer av bokföringen i kundreskontran kommer du därför bara se de fakturor som du fortfarande inväntar betalningen från. Det är därför bra att ta för vana att stämma av läget regelbundet för att se om du behöver vidta några åtgärder för att få kunden att betala, exempelvis en påminnelse.

Exakt hur kundreskontran hänger ihop med övriga bokföringen skiljer sig från olika bokföringssystem. I vissa fall är kundreskontran integrerad till den övriga bokföringen och i andra fall måste du själv importera in kundreskontran till den ordinarie bokföringen.

Leverantörsreskontra - vad är leverantörsreskontra och hur fungerar det?

En annan typ av vanlig reskontra är den som hanterar dina leverantörsfakturor, nämligen leveranstörsreskontran. Precis som kundreskontran är detta en sidoordnad bokföring där information kring leverantören finns.

I balansrapporten kan du hitta posten “leverantörsskulder”, i leverantörsreskontran motsvarar det alla fakturor som du inte har betalat än. Att göra en avstämning varje månad är ett bra tips för att se till att du inte har missat att betala någon skuld i tid och öppnar samtidigt dörren för att enklare följa upp dina olika köp.

Övriga reskontror

Kundreskontra och leverantörsreskontra är de vanligaste typerna av reskontran. Men det finns även några andra typer som kan vara värdefulla för vissa typer av företag.

Lönereskontra

För ett företag som har många anställda kan det vara bra att ha en lönereskontra. I den här sidoordnade bokföringen registreras lönerna för de anställda tillsammans med information om varje anställd. När alla löner betalas ut sammanställs de i en lönejournal som summeras innehållet till en order i bokföringen, som sedan kan bokföras.

Anläggningsreskontra

Att hantera anläggningstillgångar kräver att du har koll på när de köptes in, hur de värderas och hur mycket av dem som har skrivits av. Den här typen av information hanterar du i ett anläggningsregister. För företag som har många anläggningstillgångar kan det även finnas nytta i att hålla koll på ekonomin kring anläggningstillgångar i en sidoordnad bokföring.

Utöver kund- och leverantörsreskontran kan det finnas behov av att hantera andra typer av reskontror, såsom anläggningsreskontra eller lånreskontra, beroende på företagets storlek och verksamhetsområde.

Få koll på ekonomin med Bokio

Med Bokio kan du enkelt hålla koll på dina kunder med kundreskontra. Dessutom blir företagaradministrationen så mycket enklare när du fakturerar och betalar från samma system som du bokför i!

Läs mer i vår ordlista

Nystartat företag?

Vi bjuder på första halvåret! Få en extra förmånlig start i ditt företag tillsammans med Bokio.

Läs mer om erbjudandet

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.