Kassaflödesanalys

Definition:

En kassaflödesanalys är en rapport som beskriver ett företags in- och utbetalningar under en given tidsperiod.

Vad är en kassaflödesanalys?

En kassaflödesananlys är en rapport som beskriver ett företags ingående och utgående pengar under en given period. På så sätt kan du kartlägga och få en bättre översikt på företagets likviditet.

Genom att ha bättre insyn i hur företagets kassaflöde förändras under olika perioder kan du lättare vidta lämpliga åtgärder för att motverka likviditetsbrist.

Kassaflödesanalys innehåll

En kassaflödesanalys består av tre olika delar:

Kassaflöde från den löpande verksamheten:

Den här delen inkluderar företagets intäkter från försäljning och utgifter för att driva verksamheten, såsom löner, hyra och varuinköp.

Kassaflöde från investeringsverksamhet:

I den här delen redovisas inkomster och utgifter som är kopplade till företagets investeringar, exempelvis köp och försäljning av maskiner eller fastigheter.

Kassaflöde från finansieringsverksamhet:

Finansieringsverksamheten syftar kassaflödet som rör lån, amorteringar och utdelningar.

Fördelen med att dela upp företagets ekonomi i dessa tre delar är att det blir lättare att vidta åtgärder om man märker att en särksild del inte presterar bra. Summan av de här tre delarna omfattar tillsammans ett företags totala ekonomiska flöde.

Större företag måste göra en kassafödesanalys

Företag som definieras som större måste göra sin årsredovisning enligt K3-regelverket, och då måste även en kassaflödesanalys lämnas in. Definitionen av ett större företag är att minst två av kraven nedan uppfylls två efterföljande år.

  • En balansomslutning som överstiger 20 miljoner kronor.
  • En nettoomsättning som överstiger 40 miljoner kronor.
  • I genomsnitt mer än 50 anställda under räkenskapsåret.

Syftet med en kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysens huvudsyfte är att ge en överblick över företagets likviditet och hur den förändras över tid. Resultatet från en kassaflödesanalys kan användas både internt och till externa intressenter.

Efter att ha identifierat penningströmmarna och eventuella svagheter i likviditeten kan man göra en handlingsplan för att stärka likviditeten, exempelvis förkorta kredittiden på kundfodringar eller förlänga kredittiden till leverantörer.

Läs mer i vår ordlista

Kom igång med Bokio idag!

Vi har allt du behöver för ditt företag: (superenkel) bokföring, företagskonto, fakturering, lönehantering och bokslut. Få ditt företag att växa med Bokio.

Kom igång direkt!

Vi lagrar information på din enhet som krävs för att Bokio ska fungera. Läs mer i vår cookiepolicy. Vi skulle också vilja lagra cookies för marknadsföring och analys som hjälper oss att göra Bokio bättre. Får vi göra det?