Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Vad är en årsredovisning?

Vad är en årsredovisning?

Olika typer av företag har olika krav på sig när det gäller att redovisa sitt årsbokslut. För aktiebolag ska en årsredovisning upprättas. En årsredovisning än en sammanställning av ett aktiebolags siffror och räkenskaper för ett helt räkenskapsår.

Vilka bolagsformer behöver upprätta en årsredovisning?

Alla aktiebolag ska enligt lag sammanställa sitt räkenskapsår i form av en årsredovisning. Även ekonomiska föreningar ska sammanställa i sina räkenskaper genom en årsredovisning.

När det kommer till handelsbolag och kommanditbolag behöver vissa företag göra sitt årsbokslut i form av en årsredovisning, medan andra klarar sig med en ett årsbokslut. Vad som bestämmer detta är företagets ägarstruktur och storlek. Ifall en av ägarna är en juridisk person ska en årsredovisning upprättas. Om båda ägarna är fysiska personer ska en årsredovisning upprättas om företaget klassas som ett större företag.

Ett större företag är ett företag som uppfyller minst två av kriterierna under de senaste två räkenskapsåren:

  • Har fler än 50 anställda i genomsnitt under räkenskapsåret
  • Har balansomslutning större är 40 MSEK
  • Har nettoomsättning större än 80 MSEK.

Om båda ägarna är fysiska personer och företaget är av mindre karaktär ska ett årsbokslut upprättas.

Olika typer av årsredovisning

Det finns två olika typer av årsredovisningar, K2 och K3. Enkelt förklarat är K2 en förenklad variant och passar bra för mindre aktiebolag. K3 är mer omfattande och är tänkt att ge en mer detaljerad bild av ett företags räkenskapsår.

Mindre företag kan välja om de vill lämna in sin årsredovisning enligt K2- eller K3-regelverket, medan större företag är måste använda K3-regelverket.

Innehåll i årsredovisningen

En årsredovisning består vanligtvis av fyra delar:

Balansräkning

Balansräkningen visar företagets ekonomiska ställning vid en viss tidpunkt, i detta fallet vid sista dagen av räkenskapsåret.

Resultaträkning

Resultaträkningen visar företagets resultat i slutet av räkenskapsåret och en sammanställning av kostnader och intäkter.

Noter

Noter är kommentarer kring hur skulder och tillgångar har värderats samt upplysningar relaterat till avskrivningar och dylikt.

Förvaltningsberättelse

För sånt som inte syns i den övriga årsredovisningen kan särskilt viktiga händelser lyftas fram i förvaltningsberättelsen, exempelvis en ny stor produktlansering, expansion till en ny marknad.

Kassaflödesanalys och revisionsberättelse

För större företag ska även en kassaflödesanalys ingå i årsredovisningen. Om ditt aktiebolag har en revisor ska även en revisionsberättelse inkluderas.

Årsredovisning online eller på papper

Det går bra att lämna in sin årsredovisning både digitalt och fysiskt. I dagens digitala samhälle finns det många smidiga digitala lösningar som underlättar arbetet för dig. Om du använder Bokio så kan du enkelt ta fram rätt rapporter och skicka in din årsredovisning med hjälp av Årsredovisning Online.

När ska man skicka in årsredovisningen?

Sju månader efter att räkenskapsåret är slut ska årsredovisningen vara inne hos Bolagsverket. Om det är några uppgifter som behöver korrigeras är det däremot bra om du har marginal till sista datumet för att skicka in årsredovisningen.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser