Fordran

Definition:

En fordran är en rätt för en person att få en betalning eller någon annan typ av prestation.

Vad är en fordran?

En fordran uppstår när en vara eller tjänst säljs och betalningen inte sker direkt vid köptillfället. Säljaren har då en fordran på köparen tills dess att köparen har betalat för köpet.

Enkelt förklarat kan man säga att en fordran betyder att köparen är skyldig säljaren en betalning eller någon annan form av motprestation. När betalningen har skett försvinner fordran.

Vad är kortfristiga fordringar?

Det är vanligt att dela upp fordringar i kortfristiga fordringar och långsiktiga fordringar.

Kortfristiga fordringar, även kallade som rörelsefordringar, är skulder som förväntas betalas inom ett år.

Dessa kan exempelvis inkludera kundfordringar, alltså skulder från kunder som har köpt varor eller tjänster på kredit, eller andra kortfristiga ekonomiska fordringar.

Kortsiktiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar i bokföringen.

Vad är långfristiga fordringar?

Långfristiga fordringar å andra sidan är de skulder som förfaller senare än ett år. Ett exempel på en långfristig fordran skulle kunna vara ett banklån.

Långfristiga fordringar redovisas som anläggningstillgångar i bokföringen.

En borgenär har en fordran

I en skuldsituation är borgenären den part som har en fordran. Borgenären har rätt att kräva betalning eller prestation från gäldenären, som är skyldig att betala skulden.

En gäldenär har en skuld

Gäldenären, å andra sidan, är den som har en skuld till borgenären. Gäldenären är skyldig att upphäva sin skuld genom att betala det belopp som är skyldigt enligt avtalet mellan parterna.

Fordran och skuldebrev

Ett skuldebrev är en skriftlig förpliktelse att betala en viss summa pengar till en person eller organisation. Det fungerar som ett bevis på en skuld och specificerar villkoren för återbetalning.

Hur länge gäller en fordran?

En fordran gäller tills den har betalats eller tills den har preskriberats. Preskriptionstiden för en fordran varierar beroende på typ av fordran och jurisdiktion, men i Sverige är den generella preskriptionstiden tre år.

Vad händer om en fordran inte betalas?

Om en fordran inte betalas, kan borgenären gå till väga på lite olika sätt för att få sina pengar. Det kan inkludera att skicka påminnelser, använda inkassotjänster, eller om det går väldigt långt, väcka åtal.

Om fordran inte betalas trots ovan nämnda tillvägagångssätt, kan den bli avskriven som en förlust i företagets räkenskaper.

Få koll på din ekonomi med Bokio

I Bokio kan du hålla koll på fordringar, skulder, intäkter och utgifter i realtid. Gör bokföringen till en barnlek genom Bokios smarta bokföringsmallar. I Bokio kan du inte bara få koll på din ekonomi, du kan även fakturera, betala ut löner, hantera betalningar och göra bokslut. Samla din företagsadmin i Bokio!

Läs mer i vår ordlista

Nystartat företag?

Vi bjuder på första halvåret! Få en extra förmånlig start i ditt företag tillsammans med Bokio.

Läs mer om erbjudandet

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.