Borgenär

Definition:

En borgenär är den part som har lånat ut pengar till en motpart.

Vad är en borgenär?

En borgenär kan vara en person eller organisation som har lånat ut pengar eller tillhandahållit varor eller tjänster till en annan part. Den som har lånat pengar eller köpt en tjänst är därefter skyldig att betala tillbaka eller kompensera borgenären enligt överenskommet sätt.

Det är vanligt att prata om borgenärer i sammanhang där det uppstår en skuld mellan två parter (ofta en ekonomisk skuld), exempelvis när en person lånar pengar från banken. I den här situationen är banken borgenär, och långivaren är gäldenär.

Gäldenären står i skuld till borgenären

En gäldenär står på motsatt sida jämfört med borgenären, gäldenären är den part som står till skuld till borgenären. Tills dess att skulden är avbetald kommer personen eller organisationen vara gäldenär.

Vad innebär det att vara borgenär?

Att vara borgenär innebär att man har en fordran mot någon annan person eller organisation. Borgenären har rätt att få tillbaka det som lånades ut, plus eventuell ränta eller avgifter. Om gäldenären inte kan betala tillbaka skulden, har borgenären rätt att vidta rättsliga åtgärder för att få tillbaka det som är avtalat.

Läs mer i vår ordlista

Kom igång med Bokio idag!

Vi har allt du behöver för ditt företag: (superenkel) bokföring, företagskonto, fakturering, lönehantering och bokslut. Få ditt företag att växa med Bokio.

Kom igång direkt!

Vi lagrar information på din enhet som krävs för att Bokio ska fungera. Läs mer i vår cookiepolicy. Vi skulle också vilja lagra cookies för marknadsföring och analys som hjälper oss att göra Bokio bättre. Får vi göra det?