Gäldenär

Definition:

En gäldenär är en person, antingen juridisk eller fysisk, som står i skuld till någon annan.

Gäldenär i vanliga sammanhang

Man pratar ofta om gäldenärer i samband med banklån. När en privatperson lånar pengar av en bank uppstår en skuld mellan parterna. Privatpersonen är gäldenär och banken är borgernär, alltså den parten som har lånat ut pengar. Men även företag kan bli gäldenärer och det behöver inte alltid handla om ekonomiska skulder.

Olika typer av gäldenärer

Den vanligaste typen av gäldenär är penninggäldenär. Det betyder att skulden består av pengar, ofta från banken. Först när skulden är återbetald enligt överenskomna villkor blir gäldenären skuldfri.

Om skulden inte är av ekonomisk natur, utan förväntas mötas med någon sorts motprestation, kallas det för naturgäldenär. Det kan exempelvis handla om att någon har betalt för tjänst, men tjänsten inte har utförts än. Naturagäldenären är står i skuld fram tills att tjänsten har genomförts enligt överenskomna villkor.

Läs mer i vår ordlista

Kom igång med Bokio idag!

Vi har allt du behöver för ditt företag: (superenkel) bokföring, företagskonto, fakturering, lönehantering och bokslut. Få ditt företag att växa med Bokio.

Kom igång direkt!

Vi lagrar information på din enhet som krävs för att Bokio ska fungera. Läs mer i vår cookiepolicy. Vi skulle också vilja lagra cookies för marknadsföring och analys som hjälper oss att göra Bokio bättre. Får vi göra det?