Schemalägg utbetalning av utlägg

Premiumfunktion: inkluderad i Balans och Business

Under Utlägg → Utbetalningar samlas samtliga utlägg som blivit bokförda och inväntar utbetalning. Om en anställd har flera utlägg kommer du kunna klicka upp dessa och välja vilka du vill schemalägga för utbetalning. Gör ditt val, välj datum för utbetalning och klicka sedan på Schemalägg för betalning.

Välj betaldatum och klicka på Schemalägg för betalning

När en betalning är schemalagd hamnar den nedanför på samma sida under Schemalagda utbetalningar.

Schemalagda utbetalningar

Idag finns det ingen möjlighet att betala direkt från Bokio. Det du får göra är att logga in på din bank, genomföra betalningarna så att det dras på det datum du schemalagt i Bokio. Sedan när det är gjort, kan du gå in och registrera och bokföra betalningen ni Bokio.

Klicka på Registrera betalning

Skulle du betala ut en annan dag än du schemalagt i Bokio, får du ångra betalningarna och sedan välja den dag då utbetalningen drogs från banken.