Schemalägg utbetalning av utlägg

Under Utlägg → Utbetalningar samlas samtliga kvitton som blivit bokförda och inväntar utbetalning. Utläggen sorteras efter anställda och genom att klicka upp en rad kan du se alla utlägg som är godkända för den anställde. Välj de utlägg som ska betalas ut, datum för utbetalning och därefter "Schemalägg för betalning".

När en betalning är schemalagd hamnar den nedanför på samma sida under "Schemalagda utbetalningar".

Ingenting är idag direkt kopplat till din bank utan du får själv gå in och registrera betalningarna när pengarna har betalats ut. Är det så att utbetalning skett annan dag än den schemalagda får man klicka på papperskorg-ikonen på respektive betalning och sedan schemalägga om till rätt dag. Det går alltid att välja både en dag som redan passerat eller flytta fram det ytterligare. Inget går dock att bokföra om det ligger i framtiden utan man får vänta med att registrera betalning till den schemalagda dagen.