Arbetsgivardeklaration på individnivå

I januari 2019 ersattes den årliga kontrolluppgiften med en arbetsgivardeklaration som ska lämnas in månadsvis och per individnivå.

Syftet med AGI är för att förenkla det administrativa arbetet i det långa loppet för arbetsgivare, detta genom att tanken är att löne-arbetet nu fördelas bättre under hela året.

Efter att du har bokfört månadens löner är det dags att deklarera, betala och bokföra skatter. Bokio tar fram arbetsgivardeklarationen helt automatiskt. Gå in på Löner i vänstermenyn och i steg 2 (du måste ha bokfört lönen först) klickar du på Inlämning av arbetsgivardeklaration (AGI).

Klicka på Inlämning av arbetsgivardeklaration (AGI)

Du kommer nu till en ny sida där du kan ladda ner månadens deklaration. Här får du också information om innehållet i filen samt hur du laddar upp den till Skatteverket.

Klicka på Ladda ned för att hämta månadens arbetsgivardeklaration

Varför är organisationsnumret 12-siffrigt i AGI-filen?

För juridiska personer lägger man till 16 före organisationsnumret när man deklarerar arbetsgivardeklarationen och de tidigare kontrolluppgifterna till Skatteverket.

Felmeddelande AGI

Kommer du inte in på sidan alls för arbetsgivardeklarationen är det förmodligen på grund av webbläsaren. Internet Explorer verkar tyvärr inte samarbeta alls här. Testa gärna i så fall i en annan och om det fortfarande inte fungerar får du gärna kontakta oss på support@bokio.se. Läs mer här om webbläsare som stöds i Bokio.