Arbetsgivardeklaration på individnivå

Från och med januari 2019 är det nya regler som gäller och AGI, arbetsgivardeklaration på individnivå träder i kraft. För de arbetsgivare som har mer än 15 anställda började detta dock redan gälla i juli 2018.

Detta innebär att den årliga kontrolluppgiften ersätts med en arbetsgivardeklaration som nu ska lämnas in månadsvis och per individnivå. Syftet med AGI är för att förenkla det administrativa arbetet i det långa loppet för arbetsgivare, detta genom att tanken är att löne-arbetet nu fördelas bättre under hela året. Läs mer om detta hos Skatteverket så du som arbetsgivare vet hur du ska förberedda dig. 

Du hittar den nya arbetsgivardeklarationen på samma ställer som den gamla. I Steg 2 inne på lön.

Varför är organisationsnumret 12-siffrigt i AGI-filen?

För juridiska personer lägger man till 16 före organisationsnumret när man deklarerar arbetsgivardeklarationen och de tidigare kontrolluppgifterna till Skatteverket.

Felmeddelande AGI

Kommer du inte in på sidan alls för arbetsgivardeklarationen är det förmodligen på grund av webbläsaren. Internet Explorer verkar tyvärr inte samarbeta alls här. Testa gärna i så fall i en annan och om det fortfarande inte fungerar får du gärna kontakta oss på support@bokio.se. Läs mer här om webbläsare som stöds i Bokio.