Lägga till bonus/engångsbelopp på lön

Vill man betala ut ett engångsbelopp tex i form av en bonus så kan man göra detta i lön i Bokio. Det man får göra är att lägga till en ny rad med Lön där man själv får beräkna skatten som ska dras på engångssumman. Därefter får man lägga till en rad med "jämkning" och välja minus eller plus beroende på hur mycket man ska skatta. När det kommer till engångsbelopp skattar man oftast mindre. 

Med jämkning menar man att man gör ett lägre eller högre skatteavdrag från inkomsten. Eftersom man beräknar skatten lite annorlunda när det kommer till utbetalning av engångsbelopp så får man göra en jämkning av engångsbeloppet i Bokio. Är det så att engångsbeloppet rör en person där den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbete ska engångsbeloppets skatteavdrag beräknas enligt kolumn 1 och 3 i den vanliga skattetabellen. Läs mer om engångsbelopp hos Skatteverket och vad som gäller för just er.

Sociala avgifter beräknas på allt oavsett.