Hur lägger jag till bilförmån som nettolönejustering?

Att redovisa bilförmån som en nettolönejustering är något som vi i dagsläget inte har 100% stöd för. För att lösa det så får du göra enligt nedan:

Lägg till en rad med "Lön" som innehåller själva bilförmånskostnaden. Därefter lägger du in två rader med "Företagsbil" varav den ena har negativt belopp så att de tar ut varandra. Slutligen lägger du in en rad med nettolönejusteringen med det negativa beloppet. Denna mappar du sedan mot konto 7388 - Anställdas ersättning för erhållna förmåner. När du sedan ska göra dina kontrolluppgifter så måste du manuellt justera så att det blir rätt i rutorna för bilförmån, bruttolön etc då systemet tyvärr inte kan läsa av nettolönejusteringen automatiskt som bilförmån.

Man fyller i ruta 017 och eventuellt 013 i kontrolluppgifterna. Om man har betalat hela, dvs totalt nettolöneavdrag för den anställde under året är lika med förmånsvärdet, så fyller man endast i ruta 017. Läs mer här hos Skatteverket.