Hur lägger jag till bilförmån som nettolönejustering?

Vissa funktioner kräver en betalplan

Att redovisa bilförmån som en nettolönejustering är något som vi i dagsläget inte har 100% stöd för. För att det ska bli rätt i Bokio Lön så gör du så här:

Börja med att lägga till en rad med Lön som innehåller själva bilförmånskostnaden. Därefter lägger du in två rader med Företagsbil med bilförmånskostnaden, varav den ena har negativt belopp så att de tar ut varandra.

Lönerad Företagsbil

Slutligen lägger du in en rad med nettolönejusteringen med det negativa beloppetNär du har lagt upp alla raderna ser det alltså ut såhär

Bilförmån som nettolönejustering

Nettolönejusteringen mappar du sedan vid bokföring av lön till konto 7388 - Anställdas ersättning för erhållna förmåner.

Mappa nettolönejustering

När du sedan ska göra månadens arbetsgivardeklaration så måste du manuellt justera så att det blir rätt i rutorna för bilförmån, bruttolön etc då systemet tyvärr inte kan läsa av nettolönejusteringen automatiskt som bilförmån.

Man fyller i ruta 013 i kontrolluppgifterna. Beloppet som den anställde betalar skrivs in i denna ruta. Om den anställde betalar hela beloppet så fyller man i 0 i ruta 013. Läs mer här hos Skatteverket.