Hur lägger jag till bilförmån som nettolönejustering?

Att redovisa bilförmån som en nettolönejustering är något som vi i dagsläget inte har 100% stöd för. För att lösa det så får du göra enligt nedan:

Lägg till en rad med "Lön" som innehåller själva bilförmånskostnaden. Därefter lägger du in två rader med "Företagsbil" varav den ena har negativt belopp så att de tar ut varandra. Slutligen lägger du in en rad med nettolönejusteringen med det negativa beloppet. Denna mappar du sedan mot konto 7388 - Anställdas ersättning för erhållna förmåner. När du sedan ska göra dina kontrolluppgifter så måste du manuellt justera så att det blir rätt i rutorna för bilförmån, bruttolön etc.