Hur lägger jag till bilförmån som nettolönejustering?

Att redovisa bilförmån som en nettolönejustering är något som vi i dagsläget inte har 100% stöd för. För att det ska bli rätt i Bokio Lön så lägger man till följande rader:

  1. En rad med "Lön" som innehåller själva bilförmånskostnaden.
  2. Därefter lägger du in två rader med "Företagsbil" med bilförmånskostnaden, varav den ena har negativt belopp så att de tar ut varandra.
  3. Slutligen lägger du in en rad med nettolönejusteringen med det negativa beloppet.

När du har lagt upp alla raderna ser det alltså ut såhär

 

Denna mappar du sedan mot konto 7388 - Anställdas ersättning för erhållna förmåner.

När du sedan ska göra dina kontrolluppgifter så måste du manuellt justera så att det blir rätt i rutorna för bilförmån, bruttolön etc då systemet tyvärr inte kan läsa av nettolönejusteringen automatiskt som bilförmån.

Man fyller i ruta 013 i kontrolluppgifterna. Beloppet som den anställde betalar skrivs in i denna ruta. Om den anställde betalar hela beloppet så fyller man i 0 i ruta 013. Läs mer här hos Skatteverket.