Bokför kreditfaktura från leverantör: Fakturametoden

Kreditfakturor bokförs lite olika och idag går det ej att bokföra en faktura med ett direkt negativt belopp. Enklaste sättet är då att bokföra det som det ursprungliga inköpet (med positiva belopp) men byta plats på debet och kredit, alltså så att verifikatet ser ut tvärtom gentemot det ursprungliga.

Observera att man just nu INTE kan spara och bokföra en kreditfaktura från leverantör som en leverantörsfaktura utan det måste hanteras manuellt i bokföringen.

Fakturan är betald

Anta att vi har erhållit en faktura á 1 050 kr som vi har sparat som leverantörsfaktura. Fakturan är också betald.

levfaktura_exempel

Inköpet som i detta fall är en förbrukningsinventarie bokförs så här:

bokföring_lev_inkop

Betalningen som är gjord från företagskontot bokförs så här:

betalning_levfaktura

Det är alltså två verifikat som ska korrigeras vid en kreditering. Då funktionen för att bokföra leverantörsfakturor just nu är låst vid att kreditera konto 2440 så kan vi inte ladda upp kreditfakturan och spara som leverantörsfaktura utan vi måste hantera det manuellt direkt i bokföringen. Först på den dagen vi mottagit fakturan och det vi gör är att helt enkelt byta sida på debet och kredit utifrån verifikatet som skapades vid inköpet.

Ladda upp underlaget, välj till exempel kategorin "Annat" och sedan Manuell. Sätt en lämplig titel, kontrollera att datumet stämmer med fakturadatum på kreditfakturan och skriv in kontona som verifikatet för inköpet men byt plats på debet och kredit.

manuell_kreditering_levfaktura

Därefter, när pengarna återbetalats så bokförs ett verifikat manuellt så här:

aterbetalning_levfaktura

Resultatet blir följande:

verifikat_kreditering_levfaktura

Fakturan är inte betald

I dagsläget finns tyvärr inget optimalt sätt att hantera en kreditfaktura från leverantör som inte är betald. Just nu så får man hantera dessa fakturor enligt guiden ovan. Ni registrerar alltså en betalning för leverantörsfakturan på resterande belopp för att den ej ska ligga kvar i Att göra-listan, sedan följer ni guiden med att skapa ett manuellt rättningsverifikat.

Om det endast är en del av beloppet som krediterats får man fylla i den summa som faktiskt krediterats när man bokför rättningsverifikatet.