Bokför kreditfaktura från leverantör: Fakturametoden

Kreditfakturor bokförs lite olika och idag går det ej att bokföra en faktura med ett direkt negativt belopp. Enklaste sättet är då att bokföra det som det ursprungliga inköpet (med positiva belopp) men byta plats på debet och kredit, alltså så att verifikatet ser ut tvärtom gentemot det ursprungliga.

Observera att man just nu INTE kan spara och bokföra en kreditfaktura från leverantör som en leverantörsfaktura utan det måste hanteras manuellt i bokföringen.

Fakturan är betald

Anta att vi har erhållit en faktura á 1 050 kr som vi har sparat som leverantörsfatura. Fakturan är också betald.

Inköpet som i detta fall är en förbrukningsinventarie bokförs så här:Betalningen som är gjord från företagskontot bokförs så här:

Det är alltså två verifikat som ska korrigeras vid en kreditering. Då funktionen för att bokföra leverantörsfakturor just nu är låst vid att kreditera konto 2440 så kan vi inte ladda upp kreditfakturan och spara som leverantörsfaktura utan vi måste hantera det manuellt direkt i bokföringen. Först på den dagen vi mottagit fakturan och det vi gör är att helt enkelt byta sida på debet och kredit utifrån verifikatet som skapades vid inköpet.

Ladda upp underlaget, välj till exempel kategorin "Annat" och sedan Manuell. Sätt en lämplig titel, kontrollera att datumet stämmer med fakturadatum på kreditfakturan och skriv in kontona som verifikatet för inköpet men byt plats på debet och kredit.

Därefter, när pengarna återbetalats så bokförs ett verifikat manuellt så här:

Resultatet blir följande: