Navigera med kommandon i Bokio

Med hjälp av vår funktion Kommandopaletten kan du enkelt navigera runt i ert företag och söka på specifika nyckelord för att ta er från A till B. För att få fram Kommandopaletten klickar ni på följande knappar:

WindowsAlt+B

Mac: Shift+Command+B

kommandopaletten

Från ovan vy har du möjlighet att söka på nyckelord som du önskar få fram och klicka på kategorin du önskar gå till. Du kan även använda dig utav olika sökfunktioner inom Kommandopaletten, exempelvis Sök Fakturasökning.

fakturasök_pil

Genom att klicka på Sök Fakturasökning får du fram en ny sökruta där du kan söka fram specifika fakturor via nyckelord som tillhör fakturan. Följande exempel visar hur det ser ur när du söker på en specifik kund som du fakturerat. 

kommandopalett_fakturasökning_kund

Här kan vi se att det finns en faktura mot denna kund och genom att klicka på Gå till Faktura 125 hamnar vi på fakturan det avser.