Vanliga frågor om Zettle

Vad kan Bokio importera och bokföra från Zettle?

Bokio kommer att importera all typ av försäljning och på så sätt skapa en dagskassa som sammanfattar dagens försäljning i ett gemensamt verifikat. Andra typer av händelser på ditt Zettle-konto kommer att bokföras i separata verifikat, där några exempel är bankavgifter och utbetalningar.

I dagsläget så finns det vissa händelser som vi tyvärr inte har stöd för och kan därför inte bokföra dessa automatiskt, för mer information kring detta vänligen se vår guide.

Vad händer när jag aktiverar Zettle-integrationen?

När du aktiverar funktionen kommer Bokio att börja importera köp och händelser från det datumet du har valt. Bokio importerar och bokför först dagen efter att köpet skett. På så sätt kan Bokio skapa och bokföra en dagskassa som innehåller hela dagens försäljning. Om du väljer dagens datum som start kommer Bokio att imorgon att importera och bokföra dagens dagskassa. Väljer du ett datum längre bakåt kommer Bokio att hämta och bokföra alla dagar fram till idag. Detta kan ta en stund och du kan behöva komma tillbaka till sidan lite senare för att se vad som bokförts.

Swish-betalningar 

Betalningar gjorda med Swish bokförs på konto 1680 och behöver manuellt flyttas till det konto som motsvarar bankkontot som pengarna sätts in på.

Det finns en bokföringsmall för detta, sök på Zettle utbetalningar för Swish bland våra smarta bokföringsmallar. Då bokas överföringen på följande sätt:

Konto 1680 Kredit Summa
Konto 19XX Debet Summa

Har du aktiverat Swish Företag på ditt Bokio Företagskonto? Då hamnar Swish-betalningarna bland dina Transaktioner att bokföra och matchas mot verifikatet du bokför enligt ovan. 

Jag saknar en eller flera dagar i listan

Vi visar inte dagar i listan som inte har någon dagskassa eller andra verifikat, om du däremot upptäcker att det saknas försäljning eller annan händelse som ska bokföras för ett visst datum så får du gärna höra av dig till oss på support@bokio.se så hjälper vi dig. 

Vilken tidsperiod innefattar en dagskassa? 

En dagskassa skapas från alla köp under en kalenderdag, alltså från efter midnatt och fram till nästa midnatt. 

Mina verifikat är inte i ordning? 

När du har angett vilket datum du vill importera från så kommer vi hämta informationen därefter och systemet svarar med att generera verifikatet. Ordningen kan vi tyvärr inte påverka. Överlag kommer tidigare datum ha ett lägre verifikationsnummer, men det kan bli avvikelser. Detta är OK och inget du behöver oroa dig över. Vissa bankavgifter kommer in först en eller flera dagar senare och kan därför ha högre verifikationsnummer än de andra på samma dag.

Får jag inte godkänna bokföringen innan den görs? 

Vi vill spara våra användare så mycket tid och arbete som möjligt, därför sker bokföringen helt automatiskt.

Kan jag rensa importen? 

I dagsläget så kan du tyvärr inte rensa importen utan detta behöver hanteras manuellt. Se gärna vår guide för hur du tar bort eller redigerar verifikat.

Om du väljer att redigera eller ta bort genererade verifikat från integrationen så kommer dessa inte längre vara synliga i listan under integrationer Zettle

Viktigt att tänka på 

Om du vill koppla bort Zettle-integrationen i Bokio så gör du detta genom att klicka dig in via Tilläggstjänster Integrationer Zettle  Koppla bort.

zettle_koppla_bort

Viktigt att tänka på är att integrationen tas inte bort från Zettle-kontot. Vi kan inte längre hämta dina köp, men du behöver klicka dig in via ditt Zettle konto för att ta bort integrationen helt.

Om du i dagsläget har flera Zettle-konton så rekommenderar vi att du först loggar ut helt från Zettle innan du påbörjar integrationen i Bokio.

Det går tyvärr inte att importera samma dag två gånger, om du har valt att annullera verifikaten importerade för ett visst datum så kan vi inte hämta samma datum på nytt.