Bokföring och registrering av betalning i Fakturaköp

När kunden betalar

Här går vi igenom det vanliga flödet, dvs då kunden har betalat fakturan. 

Steg 1 - Bokför faktura

Precis som vanligt så bokför man fakturan.

Steg 2 - Bokför såld faktura

Under Fakturaköp så behöver vi även bokföra försäljningen av fakturan. Har du automatisk bokföring aktiverad kommer steget bokföras automatiskt, annars behöver du klicka Bokför.

Bokföring av fakturaköpet

Steg 3 - Registrera och bokför betalning från Factoringgruppen till dig 

När du har fått betalt för det finansierade beloppet så anger du den summan du fått betalt och registrerar betalningen. Klicka på Registrera betalning.

Registrera betalning

Välj ...från Factoringgruppen till dig. Du får nu välja vilket konto som pengarna kommit in på. Har du Bokio Företagskonto och valt det som konto för utbetalning så kan du här alltså välja det.

Från factoringgruppen till dig

Har du automatisk bokföring aktiverad kommer steget bokföras automatiskt, annars behöver du klicka Bokför.

Betalning Factoringgruppen till dig bokföring

Steg 4 - Registrera och bokför betalning från kund till Factoringgruppen

När Factoringgruppen AB fått betalt av kunden så underrättar Factoringgruppen det till dig via mail. Därefter går du in och registrerar betalningen i Bokio. Registrera betalning från kund till Factoringgruppen

Från kund till factoringgruppen

Har du automatisk bokföring aktiverad kommer steget bokföras automatiskt, annars behöver du klicka Bokför.

Bokfört och klart

Klar!

Nu är fakturan bokförd och klar.