Bokföra transaktioner genom att importera bankkonto

Premiumfunktion: inkluderad i Balans och Business

Automatisk bankimport

Du som har prisplanen Business kan koppla din bank till Bokio och på så sätt få tillgång till automatisk bankimport. Transaktioner hämtas automatiskt dagligen från din bank och du slipper alltså det manuella flödet med klipp och klistra. Bankraderna hamnar sedan bland dina Transaktioner att bokföra samt på sidan Att göra.

Läs mer och kom igång med automatisk bankimport!

Manuell bankimport

Har du prisplanen Balans eller Business kan du använda manuell bankimport vilket innebär att du loggar du in på din internetbank, tar en kopia på ditt kontoutdrag och klistrar in i Bokio. Vi låter sedan datorn analysera det åt dig och läsa ut datum och summor. Du kontrollerar sedan som vanligt och godkänner för att bokföra de olika händelserna.

 

Bokför importerade banktransaktioner

Oavsett om du använder manuell eller automatisk bankimport så kommer dina banktransaktioner att hamna under Transaktioner att bokföra inne på Bank. På dina Att göra-sida kommer du se hur många transaktioner du har att bokföra. Vissa transaktioner kommer om möjligt att automatiskt matcha mot redan bokförda verifikat, leverantörsfakturor eller kundfakturor. Läs mer om automatisk matchning av kontoutdrag.

Från sidan Transaktioner att bokföra kan du bokföra de importerade bankraderna direkt med Bokios smartmallar. Har du flera bankrader som ska bokföras med samma bokföringsmall, kan du välja att bokföra dessa samtidigt. Markera raderna och sök efter det du vill bokföra. I Detta fallet ska vi bokföra en banktjänst.

Bokför transaktioner

Vi har nu valt bokföringsmallen "Banktjänster". Klicka på en rad för att redigera verifikatet. 

Vald bokföringsmall

Du kan nu lägga till ett kvitto på verifikatet, ändra titel eller lägga till en kommentar.

Lägg till underlag eller kommentar

Bankraderna kommer bokföras var för sig, dvs separata verifikat men med samma bokföringsmall. Du kan förhandsgranska bokföringen genom att klicka på Förhandsgranska verifikatNär du är klar och vill bokföra klickar du på Bokför transaktioner.

Klicka på Bokför transaktioner

Bokför ifrån Att göra-sidan

Du kan också bokföra matchade bankrader direkt ifrån din Att göra. I exemplet nedan har en bankrad importerats där en intäkt matchad mot existerande kundfaktura. Klicka på Koppla betalning.

Koppla betalning av kundfaktura

Klicka på Registrera betalning för att bokföra.

Registrera betalning

Vi har också en bankrad som matchar med en leverantörsfaktura. Förutom att koppla och registrera betalningen direkt så finns även andra alternativ.

Matchad bankrad mot leverantörsfaktura

Skulle vi klicka på Matcha manuellt så kommer en ruta upp där vi kan välja vilken leverantörsfaktura vi vill matcha mot. För att se fler underlag som transaktionen kan matchas till, klicka på Ladda fler.

Matcha manuellt

Fler relaterade matchningar dyker då upp. I det här fallet är dock den automatiska matchningen korrekt så vi kan gå tillbaka och koppla betalningen för att bokföra transaktionen.

Tidigare matchningar