Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Så inventerar du ditt varulager

Så inventerar du ditt varulager

Att inventera varulager innebär att du går igenom och antecknar hur mycket varor som du har i lager. Inför bokslutet måste du enligt lag göra en inventering av ditt varulager för att redovisa hur mycket tillgångar du har. Att värdera sina lagertillgångar kan vara lite krångligt, i den här artikeln guidar vi dig hur du går till väga!

Vad är ett varulager?

Varulager handlar om ditt företags materiella tillgångar som är planerade att säljas, som är under tillverkning eller som används för att producera varor. Det är med andra ord främst verksamheter som livnär sig på att sälja varor som har ett varulager. Företag som säljer tjänster har ofta ett väldigt begränsat varulager eller inget alls.

Beroende på din verksamhets storlek och affärsidé skiljer sig varulagrets storlek, och därmed även tiden och energin det tar att inventera.

Hur ofta bör man inventera?

För att veta hur mycket tillgångar ditt företag har är det viktigt att räkna med tillgångarna i ditt varulager. Om ditt företag säljer mycket varor kan det finnas en nytta i att inventera med jämna mellanrum, exempelvis månadsvis, kvartalsvis eller i samband med att du gör nya inköp.

Om din verksamhet går ut på att köpa in varor och sedan sälja vidare är det en bra idé att ha ett digitalt lagersystem som registrerar varorna digitalt. Då underlättas även lagerinventering inför bokslutet.

När du gör en inventering tar du reda på hur mycket varor du har inne i lager. Utöver färdiga varor som är färdiga att säljas ska du även inkludera råvaror och halvfabrikat. Därefter värderar du hur mycket varorna är värda, både varje enskild vara och hela lagret sammanlagt.

Inventera på balansdagen

Det är de tillgångarna som finns i varulagret på balansdagen (den sista dagen på räkenskapsåret) som ska tas upp i bokslutet.

Två sätt att värdera en lagertillgång

Hur du går tillväga för att värdera en tillgång är inte helt självförklarande. Det finns två olika sätt som du kan använda dig av när du värderar lagertillgångar, huvudregeln eller schablonregeln.

Huvudregeln

Huvudregeln innebär att en vara värderas enligt antingen anskaffningsvärdet eller nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet är den summa som det kostade att införskaffa varan, inklusive frakt, tullavgifter etcetera. Det pris som du normalt sätt brukar sälja en vara för efter att ha dragit av försäljningskostnader kallas för nettoförsäljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet kallas även för det verkliga värdet.

Du värderar alltså varutillgångar enligt antingen anskaffningsvärdet eller nettoförsäljningsvärdet. Vilket av dem som ligger till grund för värderingen beror på vilket av dem som är lägst. Om anskaffningsvärdet är lägst så används det, och om nettoförsäljningsvärdet är lägst används det. Detta kallas för lägsta värdets princip.

Schablonregeln

Enligt schablonregeln kan du värdera lagret till 97 procent av det totala anskaffningsvärdet. Om du använder dig av schablonregeln måste du göra det på hela lagret, du kan inte använda huvudregeln på vissa av varorna.

Anledningen till varför man värderar lagret till 97 procent av anskaffningsvärdet och inte 100 procent beror på att vissa varor kan tappa i värde under tiden och andra varor inte längre är i skick att säljas (även kallat inkurans).

Först in först ut

När du värderar dina lagertillgångar enligt anskaffningsvärdet tillämpar du principen först in först ut, vilket innebär att de tillgångar som anskaffats först (längst bort i tid) är de tillgångar som värderas först. På så sätt minskar sannolikheten att anskaffningspriset skiljer sig åt mellan olika perioder.

Förenklat årsbokslut och lagerinventering

Om du driver enskild firma och omsätter mindre än tre miljoner kronor kan du välja att göra förenklat årsbokslut. Om du väljer att göra förenklat årsbokslut och har ett lagervärde på mindre än 5 000kr behöver du inte ta upp något lager i bokslutet. Om du gör ett förenklat årsbokslut gäller inte principen först in – först ut. Istället beräknas anskaffningspriset utifrån den senaste fakturan.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser